Hyvä käytänne-kilpailu

30-vuotias Niilo Mäki Instituutti järjestää juhlan kunniaksi Hyvä käytänne -kilpailun. Se on tarkoitettu kouluille, päiväkodeille, kerhoille, neuvoloille tai muille lasten tai nuorten kanssa työskenteleville tiimeille. Kilpailun avulla etsitään uusia, toimivia työelämän käytäntöjä, jotka liittyvät oppimisen ongelmien havaitsemiseen tai oppimisen tukemiseen. Työkäytännöt voivat olla kasvatuksen, opetuksen tai arkipäivän toimintatapoja. Miten te toimitte tai työskentelette uudella tavalla? …. Lue lisää

Opinnäytetyökilpailu

30-vuotias Niilo Mäki Instituutti järjestää juhlan kunniaksi opinnäytetyökilpailun! Oletko tehnyt yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa oppimista ja/tai oppimisvaikeuksia käsittelevän opinnäytetyön? Niilo Mäki Instituutti järjestää juhlavuoden kunniaksi opinnäytetyökilpailun, jossa palkinto (500 euron stipendi) jaetaan aihetta erityisen ansiokkaasti käsittelevälle työlle. Palkintostipendillä halutaan kannustaa alan tulevia tutkijoita. Kilpailuohjeet Opinnäytetyön ( Kandidaatintutkielma, Pro-gradu tai AMK-opinnäytetyö) on oltava valmistunut ja hyväksytty 1.1.2016–15.5.2020 …. Lue lisää