YHTEISOPETTAJUUTEEN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Lisätietoa kouluttajista löydät täältä.

Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

ERITYISTÄ TUKEA YLEISOPETUKSEN LUOKASSA

Yksipäiväinen koulutus

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit sekä aineenopettajat.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, sen työtapoihin, suunnitteluun sekä yhteisopettajuutta koskevaan tutkimustietoon. Yhteisopettajuuden kautta toteutettu joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleen järjestely auttavat toteuttamaan tehostettua ja erityistä tukea yleisopetuksen luokissa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään, miten yhteisopettajuuden toteuttamista voidaan tukea koko koulun tasolla. Tutkimustiedon ohella koulutuksessa hyödynnetään käytännön kokemuksia useista eri puolilla Suomea toteutettavista yhteisopetusmalleista sekä peruskoulun ala- että yläluokilta. Koulutuksessa on varattu aikaa myös oman yhteisopetuskokeilun suunnitteluun tai jo käynnissä olevan yhteisopettajuusmallin arviointiin ja kehittämiseen.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, EduClusterFinland
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Mäkelänmäen koulu
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael

YHTEISOPETTAJUUS JA OPPIMISEN TUKI

Kaksipäiväinen koulutus

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit sekä aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen, sen työtapoihin, suunnitteluun sekä yhteisopettajuutta koskevaan tutkimustietoon. Yhteisopettajuuden kautta toteutettu joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat toteuttamaan tehostettua ja erityistä tukea yleisopetuksen luokissa. Lisäksi koulutuksessa tutustutaan opetuksen stukturointiin, eriyttämiseen sekä oppilaiden käyttäytymisen tukemiseen yhteisopetuksen näkökulmasta.

Koulutuksessa on varattu aikaa myös oman yhteisopettajuuden kehittämiseen sekä yhteisopetuskokeilun suunnitteluun tai jo käynnissä olevan yhteisopettajuusmallin kehittämiseen. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä oman yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä erilaisista perusopetuksen yhteisopetusmalleista sekä erilaisia työskentelytapoja. Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä ennakkotehtävästä.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, EduClusterFinland
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Mäkelänmäen koulu
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael

YHTEISOPETTAJUUDEN KEINOIN ERITYISTÄ JA TEHOSTETTUA TUKEA YLEISOPETUKSEN LUOKASSA

Pidempikestoinen koulutus

KOHDERYHMÄT Luokanopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat, rehtorit sekä aineenopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT  Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen ja joustaviin ryhmittelyihin sekä erilaisiin eriyttämisen ja strukturoinnin menetelmiin. Tavoitteena on antaa osallistujille käytännön työkaluja ja koulutuksen aikana konkreettisesti kehittää yhteisopettajuutta osallistujien omassa työssä.

Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, vähintään kahdesta lähiopetuspäivästä sekä omassa koulussa toteutettavasta ns. Lesson Study -työskentelystä. Lisätietoa Lesson Study mallista löytyy osoitteesta koulutus.nmi.fi/lesson-study.  Suosituksena on, että koulutukseen osallistuu samasta koulusta useampi opettaja, jotka yhdessä kehittävät opetustaan.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, EduClusterFinland
Juha Kontinen, KM, erityisluokanopettaja, Mäkelänmäen koulu
Iines Palmu, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mikael