ILS – Individuell Läsning och Skrivning

Utgivare: Niilo Mäki Institutet © 2019
Författare: Ann-Katrine Risberg, Pia Vataja, Laura Plyhm, Marja-Kristiina Lerkkanen, Mikko Aro,
Jari Westerholm & Paula Salmi
Språkgranskning: Anne Uppgård
Layout: Atte Palokangas & Sari Utriainen
Tryck: Grano, Jyväskylä (2019)
1:a upplagan
ISBN: 978-951-39-7670-5
Pris: 250 EURO

OPH 2020-2021 hankkeen kouluttajat

Alarmo Tea, Psykologi, perheterapeutti (erityistaso), Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, OnervaTea Alarmo on kokenut kouluttaja ja on toiminut kouluttajana jo aiemmin

OPH hankkeiden tuotokset

Tälle sivulle on koottu tuotoksia Niilo Mäki Instituutin toteuttamista Opetushallituksen rahoittamista täydennyskoulutushankkeista. Sivu päivittyy sekä käynnissä olevien että tulevien koulutushankkeidemme