Lukemisen riemu ja kohdennettu tuki 2022-2023

Koulutushankkeen sisällöt, tuotokset ja kouluttajat Osio 1. Kielellisten taustataitojen tuki Lapsen kuullun ymmärtämisen tukeminen varhaiskasvattajien ja vanhempien yhteistyönä (1 op)

Kooste tulevista OPH-koulutuksistamme

Alta löydät tulevat Opetushallituksen rahoittamat koulutukset, jotka ovat varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta koulutusta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

OPH hankkeiden tuotokset

Tälle sivulle on koottu tuotoksia Niilo Mäki Instituutin toteuttamista Opetushallituksen rahoittamista täydennyskoulutushankkeista. Sivu päivittyy sekä käynnissä olevien että tulevien koulutushankkeidemme

LUKIVALMIUKSIIN JA LUKEMISEEN LIITTYVIÄ KOULUTUKSIA

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Alapuolelle on koottu esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista: VARHAISTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN JA VARHAISEN LUKUTAIDON