KUMMI 21. Nuottinuotta: Oppimisen vaikeudet musiikinopetuksessa – Teoriaa ja harjoituksia

Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Musiikkioppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajat; koulujen musiikinopettajat; musiikin ammattiopiskelijat ja opettajankouluttajat; oppilaiden huoltajat
Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti © 2023
Tekijä: Johanna Hasu
Toimittaja: Paula Salmi
Taitto ja kuvitus: Assi Karppinen

Käsikirjan ISBN: 978-952-7467-02-2
Materiaalipankin ISBN: 978-952-7467-03-9
ISSN: 1459-0301
Hinta: 64 EUROA