Hyvä Alku -verkkotapahtuma

Ilmoittautuminen: Yhteisopettajuus ja yhteistyö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja alkuopetuksessa, webinaariluento 13.9.2021 klo 9.00-10.30

Kohderyhmä: Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen henkilöstö

Luennon sisällöt:
Opetetaan ja opitaan yhdessä – yhteisopettajuutta rakentamassa
Yhteistyön vahvistaminen hyvinvointitaitojen avulla:
 -tunnetaidot
 -vuorovaikutustaidot
 -ihmissuhdetaidot
 -itsensä johtaminen

Kouluttajat:
Tiina Heikkinen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Sari Granroth-Nalkki, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

HUOM! Webinaariin on rajoitettu osallistujamäärä (25 ensin ilmoittautunutta) eikä siitä tehdä tallennetta.Ilmoittaudu tällä lomakkeella:

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.