30-vuotias Niilo Mäki Instituutti järjestää juhlan kunniaksi Hyvä käytänne -kilpailun. Se on tarkoitettu kouluille, päiväkodeille, kerhoille, neuvoloille tai muille lasten tai nuorten kanssa työskenteleville tiimeille. Kilpailun avulla etsitään uusia, toimivia työelämän käytäntöjä, jotka liittyvät oppimisen ongelmien havaitsemiseen tai oppimisen tukemiseen. Työkäytännöt voivat olla kasvatuksen, opetuksen tai arkipäivän toimintatapoja.

Miten te toimitte tai työskentelette uudella tavalla? Kertokaa oman tiiminne uusista toimivista kasvatuksen, opetuksen tai arkipäivän toimintatavoista, jotka liittyvät oppimisen ongelmien havaitsemiseen tai oppimisen tukemiseen.

 

Kilpailun ohjeet ja säännöt:

Kilpailuun osallistuminen edellyttää koko tiimin osallistumista. Liitä kilpailutyöhön tiedot tiimistä ja yhdyshenkilöstä.

Liitä alkuun lyhyt tiivistelmä (noin 200 sanaa), jossa kuvataan kehitetyn toimintatavan perusidea. Laadi yhteenveto (max. 10 sivua), jossa kuvaat työkäytännön syntyä, toimintaa ja vaikutusta:

  • Mihin tarpeeseen toimintamalli kehitettiin?
  • Mistä lähditte liikkeelle?
  • Miten ideointi, suunnittelu ja tekeminen eteni?
  • Miten idea toimii käytännössä?
  • Millainen vaikutus sillä on ollut työssänne?

Osallistumalla kilpailuun tekijä/tekijät antaa suostumuksensa käytänteen julkaisuun Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehdessä NMI Bulletinissa.

 

Töiden lähettäminen:

Kevään poikkeustilanteen vuoksi osallistumisaikaa on pidennetty. Toivomme kilpailutöiden kuvaukset viimeistään 31.8.2020 mennessä osoitteeseen:

Niilo Mäki Instituutti/työkäytänteet, PL 35,40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TAI sähköpostitse  osoitteeseen tiedotus@nmi.fi

Liittäkää mukaan kilpailutyön nimi, yhteyshenkilö, yhteystiedot sekä tiimin jäsenten nimet.

Huomaathan, ettei kilpailuun lähetettyjä töitä palauteta. Lue myös Niilo Mäki Instituutin tietosuojaseloste koju.nmi.fi/tietosuojaseloste/

 

Palkittavan Hyvän käytänteen valinta:

Arvioinnin suorittaa raati, joka koostuu Niilo Mäki Instituutin valitsemista asiantuntijoista. Raati valitsee palkittavaksi työn, jossa on ansiokkaimmin kehitetty ja kuvattu innovatiivinen ja toimiva työelämän käytäntö, joka liittyy oppimisen ongelmien havaitsemiseen tai oppimisen tukemiseen. Työkäytännöt voivat olla kasvatuksen, opetuksen tai arkipäivän toimintatapoja.

Palkinto on 500 euron stipendi ja voittaja julkistetaan syksyllä 2020.

Lisätietoja kilpailusta antaa koulutuspäällikkö Maria Haakana.
maria.haakana@nmi.fi, puh. 050 361 0973


Niilo Mäki Instituutti täyttää 30 vuotta vuonna 2020. Niilo Mäki Instituutti on oppimisvaikeuksien monitieteisen tutkimuksen ja kehittämistyön yksikkö. Työmme tavoitteena on ymmärtää kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä ja lisätä tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti.