Koulutusilmoittautuminen:

Lasten psykiatriset ongelmat alle kouluiässä ja ongelmien kytkeytyminen kouluiän oppimisvaikeuksiin, webinaari 7.5.2021


Koulutuksen sisällöt

  • Lapsen kehityksestä ja kehityksellisistä haasteista
  • Pulmat eri ikäkausina
  • Perhe ja perhesysteemin pulmat
  • Mistä huolestua ja mitä arjessa ajatella pulmallisista lapsista
  • Oppimisvaikeudet
  • Itsesäätely
  • Lapsen käsitys itsestä oppijana
  • Tarkkaavuushäiriö
  • Ahdistuneisuus
  • Tukitoimet, kun ilmenee psykiatrisia ongelmia ja oppimisvaikeutta


Koulutuksen alustava aikataulu

8.45 tekninen tuki paikalla
9.00 koulutus alkaa
10.30-10.45 kahvitauko
12.15-13.00 lounastauko
14.00-14.15 kahvitauko
15.00 koulutus päättyy


Kouluttajat

Marianna Savio, FT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri, varhaislapsuuden vuorovaikutuspsykoterapeutti VET, perheterapeutti VET
Marianna on lastenpsykiatrian erikoislääkäri ja hän on työskennellyt erikoissairaanhoidossa raskaana olevien ja vauva- ja pikkulapsiperhevaihetta elävien perheiden kanssa monia vuosia. Hänen terapiakouluksensa ovat suuntautuneet perheisiin (vaativan erityistason perheterapiakoulutus) ja varhaiseen vuorovaikukseen (vaativan erityistason varhaislapsuuden vuorovaikutus- psykoterapeuttikoulutus). Hän työskentelee raskauden aikaisten ja vauva- ja pikkulapsiperhevaiheen pulmien parissa varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapian ja perheterapian keinoin.

Nina Kultti-Lavikainen, PsL, kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, psykoterapeutti, neuropsykologi, Jyväskylän kaupungin perheneuvola ja NMI
Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Ilmoittaudu koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Webinaarilinkin ja tarkemmat ohjeet lähetämme ilmoittautuneille viimeistään viikkoa ennen koulutusta.

Mikäli sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä riikka.malinen@nmi.fi

KOULUTUS ON TÄYTTYNYT, VOIT ILMOITTAUTUA VARASIJALLE!