MONIKIELISTEN LASTEN TUKEMINEN

Tilauskoulutukset suunnitellaan kestoltaan, sisällöltään ja rakenteeltaan toiveidenne mukaisiksi. Esimerkkejä mahdollisista koulutuskokonaisuuksista:

YMMÄRRÄTKÖ MINUA? MONIKIELISTEN LASTEN KIELELLISTEN TAITOJEN TUKEMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen opettajat ja muu henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

  • Oman äidinkielen tukeminen varhaiskasvatuksessa
  • Vanhempien tukeminen monikielisten lasten kielikasvatustyössä
  • Millaista on tehokas sanaston oppiminen tutkimusten mukaan
  • Sanavaraston kasvun tukeminen ja kielirikkaan ympäristön luominen kielileikkien, pelien ja yhdessä lukemisen avulla (sanastotehtävät, kielileikit)

Koulutuksessa keskustellaan siitä, miksi oman äidinkielen tukeminen on tärkeää ja millä keinoilla sitä voidaan tukea varhaiskasvatuksessa. Lasten suomen kielen sanavaraston kehittämisen lisäksi käydään läpi myös vanhempien tukemisen keinoja kielikasvatustyössä. Pääset pohtimaan oman työpaikan keinoja ja mahdollisuuksia kielirikkaan ympäristön luomiseen, lasten kielen kehityksen tukemiseen ja eri kulttuurien esille tuomiseen. Lisäksi jaetaan ideoita monikielisten perheiden kanssa työskentelyyn. Päivä sisältää pienryhmissä työskentelyä.

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen opettaja, erityispedagogiikan jatko-opiskelija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti

VARHAISTEN MATEMAATTISTEN TAITOJEN JA VARHAISEN LUKUTAIDON ARVIOINTI JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT
(varhais)erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa keskitytään tehostetun ja erityisen tuen oppilaiden sekä maahanmuuttajataustaisten oppilaiden taitojen arviointiin ja tukemiseen.

KOULUTTAJA
Jonna Salminen, KT, erityisopettaja, Puistokadun päiväkotikoulu, Jyväskylän kaupunki

S2-OPPILAIDEN KIELELLISTEN TAITOJEN ARVIOINTI JA TUKEMINEN

KOHDERYHMÄT
Alakouluikäisten S2 -oppilaiden luokanopettajat, erityisopettajat ja suomi toisena kielenä -opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

Koulutuksessa kuulet mitä uutta materiaalia on saataville suomi toisena kielenä -oppilaiden suomen kielen tukemiseen. Pääset pohtimaan ajankohtaisia kielen oppimisen teemoja ja jakamaan ideoita.

  • Kehittyvä kielitaito vai kielellinen vaikeus? Erotusdiagnostiikka S2-oppilaan arvioinnissa
  • Oman äidinkielen tukeminen
  • Monikielisten perheiden tukeminen

KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Adrienn Jalonen, FT, Niilo Mäki Instituutti
Annastiina Kettunen, FM äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti
Salla-Maaria Suuriniemi, FM, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto

Kysy lisää tilauskoulutuksista:

Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä koulutussuunnittelutiimiin tilauskoulutusasioissa.

Kirjoita tilauskoulutustoiveestasi, kerro
- koulutuksen aiheesta
- alustava arvio osallistujamäärästä
- toive koulutuksen kestosta
- mitä ammattiryhmiä koulutukseen osallistuu (koulutuksen kohderyhmä)
- toiveenne koulutuksen ajankohdasta