Niilo Mäki Instituutin avoimet ovet -virtuaalitapahtuma

Tervetuloa mukaan Niilo Mäki Instituutin avoimet ovet -virtuaalitapahtumaan maanantaina 31.10.2022 klo 13! Virtuaalitilaisuudessa pääset kuulemaan Niilo Mäki Instituutin toiminnasta ja keskustelemaan NMI:n asiantuntijoista koostuvan paneelin kanssa.

Niilo Mäki Instituutin työ oppimisen ja oppimisvaikeuksien parissa on tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön opetustyön vuoropuhelua. Kehitämme uusia materiaaleja ja toimintamalleja tutkimusperustaisesti. Se tarkoittaa, että tuotamme materiaalia tutkimuksen tuloksiin nojaten, tutkimme materiaalien vaikutuksia ja muokkaamme niitä tarpeen mukaan.

Ilmoittautuneille lähetetään muutama päivä ennen tapahtumaa Zoom-linkki ja tarkemmat ohjeet osallistumiseen. Mikäli et pääse mukaan virtuaalitapahtumaan, tehdään tapahtumasta verkkotallenne, jonka linkki lähetetään ilmoittautuneille tapahtuman jälkeen. Etukäteen mietityt kysymykset voi lähettää myös ilmoittautumisen yhteydessä ja niihin pyritään vastaamaan, vaikka et itse pääsisikään paikalle.

Ilmoittaudu tapahtumaan tämän sivun alaosassa ­­- lämpimästi tervetuloa!

Panelistit

Panelin puheenjohtaja: Kettunen Annastiina – FM, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, tohtorikoulutettava, Niilo Mäki Instituutti

Kettunen on työskennellyt useassa Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Annastiina on toiminut mm. Lukumummi ja -vaari -toiminnan ylläpitohankkeessa projektityöntekijänä sekä ollut kehittämässä sanaston oppimista tukevaa peliä Kielellisten taitojen ja lukemisen tukeminen -hankkeessa. Väitöskirjassaan Kettunen tutkii edistyneiden suomenoppijoiden kielenkäyttöä. Lukumummit ja -vaarit toiminnassa Kettusen vastuualueena on levittää Lukumummi ja -vaari kerhoa, jossa alakouluikäiset lapset lukevat vapaaehtoisten senioreiden kanssa omalla äidinkielellään, joka on jokin muu kuin suomi.

Lukumummit ja -vaarit ovat innokkaita vapaaehtoisia senioreita, jotka lukevat mielellään kouluilla lasten kanssa. He tukevat lasten teknisen lukutaidon ja sanavaraston kasvua sekä innostavat lukemisen pariin myös vapaa-ajalla. Lukumummit ja -vaarit käyvät kouluilla lukemassa kerran viikossa, yhden oppilaan kanssa kerrallaan noin yhden oppitunnin verran. Kahdenkeskisillä lukutuokioilla luetaan kirjaa ja keskustellaan luetusta monipuolisesti. Monikielisten oppilaiden kanssa opitaan myös kirjan tekstistä uusia sanoja ja esimerkiksi sitä, miten sanat lausutaan. Lukutuokioilla on tarkoitus harjoitella lukemista ja herättää lukumotivaatiota, jotta lukemisen harjoittelu jatkuisi kotonakin. Mummit ja vaarit saavat perehdytyksen toimintaan ja vertaistukea muilta vapaaehtoisilta. Toimintaa kehittävät Niilo Mäki Instituutti ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto. Lue lisää: Etusivu – lukumummitjavaarit.fi

Latvala Juha-Matti – FT, toiminnanjohtaja

Latvala on Niilo Mäki Instituutin toiminnanjohtaja. Hän on väitellyt vuonna 2006 kodin ja koulun yhteistyön tukemisesta tieto- ja viestintätekniikan avulla. Hänellä on myös luokanopettajan koulutus. Aiemmin hän on toiminut vastaavana tutkijana Suomen Akatemian rahoittaman ReadAll-hankkeen Niilo Mäki Instituutin osuudessa ja projektipäällikkönä LukiMat-hankkeen lukemisen osa-alueella sekä osallistunut Ekapeli-oppimispelin sisältöjen kehittämiseen. Latvala toimii myös NMI:n kouluttajana koulutuksissa, joiden teemat liittyvät pääosin Ekapeliin ja sen käyttöön lukemaan oppimisen tukena sekä LukiMat-verkkopalveluun.

Hautala Jarkko, Kehityksellisen kognitiivisen psykologian dosentti, tutkimuspäällikkö Niilo Mäki Instituutti

Jarkko on kognitiivisen psykologian alan tutkija, jonka erityisosaamista ovat lukemisen ja oppimisen aikaiset kognitiiviset prosessit aina sanantunnistuksesta luetun ymmärtämiseen niin aikuisilla lukijoilla kuin tyypillisesti kehittyvillä kuin oppimisvaikeuksia omaavilla lapsilla. Tutkimuksissaan hän on hyödyntänyt erityisesti katseenseurantateknologiaa. Lisäksi Jarkko on tutkinut oppimisteknologian hyödyntämistä alkuopetuksessa niin luonnontiedon opetuksessa kuin lukemaan oppimisen tukena, sekä tiedonhaun aikaisia kognitiivisia prosesseja. Vuodet 2006-2018 Jarkko työskenteli Jyväskylän yliopistossa, ja vuodet 2018-2023 Jarkko työskentelee akatemiatutkijana Niilo Mäki Instituutissa, missä hän johtaa ReadDrama-tutkimusta, jossa selvitetään lukuteatteri-toiminnan vaikuttavuutta lukivaikeuden kuntoutuksessa. Jarkko aloitti myös Niilo Mäki Instituutin uutena tutkimuspäällikkönä elokuussa 2022.

Kultti-Lavikainen Nina – kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, PsL, kognitiivinen psykoterapeutti, neuropsykologi, lastentarhanopettaja

Nina työskentelee Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän kaupungin perheneuvolan Lastentutkimusklinikalla vastaavana psykologina. Työssään hän kohtaa lasten ja nuorten oppimisvaikeuksia, neuropsykiatrisia vaikeuksia sekä koulunkäynnin pulmia. Oppimisvaikeuksien ja neuropsykiatristen vaikeuksien arvioinnin ja kuntoutuksen lisäksi työ koostuu vanhempien tukemisesta sekä koulun henkilökunnan ja psykologien konsultaatiosta ja työnohjauksesta. Lastentutkimusklinikalla tehdyn työn näkökulmasta Nina on ollut kirjoittamassa Kummi -sarjan julkaisuja: Kummi 4 oppimisvaikeuksien arvioinnista, Kummi 5 lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäkuntoutuksesta sekä Kummi 15 toiminnanohjauksen ryhmäkuntoutuksesta. Nina työskentelee lisäksi Niilo Mäki Instituutin kouluttajana. Koulutukset liittyvät oppimisvaikeuksien arviointiin, kuntoutukseen ja erilaisten oppimisvaikeuksien päällekkäistymiseen. Lisäksi koulutukset ovat kohdentuneet lukemisen ja kirjoittamisen, luetun ymmärtämisen ja opiskelustrategioiden sekä toiminnanohjauksen vaikeuksiin ja em. taitojen tukemiseen. Kognitiivisen terapiatyön myötä koulutuksen teemat ovat liittyneet myös lasten neuropsykiatrisiin vaikeuksiin, itsetunnon kysymyksiin sekä oppimisvaikeuksien ja psykiatristen ongelmien kytkeytymiseen.

Jalonen Adrienn, FT, Niilo Mäki Instituutti

Jalonen toimii Niilo Mäki Instituutissa hankevastaavina sekä Lukumummi ja -vaari -toiminnassa että Pelaa fiksusti – Erityislasten digitaalinen hyvinvointi – hankkeessa. Lukumummit ja -vaarit ovat seniori-ikäisiä vapaaehtoisia, jotka käyvät kouluissa lukemassa lasten kanssa, tavoitteena lasten lukutaidon tukeminen ja lukumotivaation lisääntyminen. Pelaa fiksusti -hankkeen tarkoituksena on tukea perheiden hyvinvointia ja vanhempien kasvatustyötä lasten digipelaamisen ohjaamisessa ja tukemisessa. Jalonen vastaa myös Jyväskylässä toimivasta Oman äidinkielen lukukerhosta, jossa monikieliset lapset lukevat kirjoja omalla äidinkielellään. Jalonen on kiinnostunut monikielisten oppilaiden suomen kielen opetuksesta ja oman äidinkielen käytön lisäämisestä arjessa ja koulussa. Jalonen kouluttaa monikielisten lasten vanhempien kohtaamisesta, oman äidinkielen käyttömahdollisuuksista ja monikielisten oppilaiden sanavaraston kehittämisestä.

Ilmoittautuminen

Lue tietosuojaseloste Tietoja käytetään vain verkkotapahtumasta tiedottamiseen.