OPH: ERITYISTÄ TUKEA YLEISOPETUKSEN LUOKASSA – KEINOINA YHTEISOPETTAJUUS JA JOUSTAVA OPETUSRYHMÄJAKO (3 op),13.3.2019 ja 8.5.2019 Jyväskylä

Taustatiedot

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.