OPH: HYVÄ ALKU -verkkotapahtuma Kun lukemaan oppiminen ei suju (työpaja 45 min) webinaari 28.10.2021 klo 13.00-13.45

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.