OPH: PSYYKKISESTI OIREILEVIEN LASTEN TUKEMINEN LIIKUNNASSA (3 op), 12.-13.3.2019 ja 2.4.2019 Jyväskylä

Opetushallituksen kustantamiin osallistujalle maksuttomiin koulutuksiin osallistuminen edellyttää Opetushallituksen vaatimien taustatietojen antamista (äidinkieli, sukupuoli, ikä, työpaikan sijainti, ammatti, tehtävä, työvuodet tehtävässä). Tarvittavien tietojen antaminen käy nopeasti tällä lomakkeella.

Taustatiedot

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.