ProSeminaari 3.11.–4.11.2022 Jyväskylässä

Odotetussa ja toivotussa livetapaamisessa jaetaan tuoreinta suomalaista ja eurooppalaista alan tutkimustietoa ja hyviä käytänteitä kehittämistyössä mukana olevista kunnista. Luvassa on ajankohtaisia ja innostavia luentoja, käytännönläheisiä työpajoja ja kansainvälisten toimijoiden innoittamia round table -keskusteluja. Seminaarin kantavana teemana on tukea koulujen ja päiväkotien toimijoiden sekä tutkimuksen välistä vuorovaikutuksellista yhteistyötä!

Ilmoittaudu alla 20.10.2022 mennessä. Lämpimästi tervetuloa mukaan!


ProSeminarie 3.11.4.11.2022 Jyväskylä

Under en efterlängtad liveträff kommer vi att dela rykande färsk finländsk och europeisk forskning samt god praxis i utvecklingsarbetet med kommuner som deltar i utvecklingsarbetet. På programmet har vi aktuella och inspirerande föreläsningar, praktiska workshops och round table-diskussioner inspirerade av internationella aktörer. Temat för seminariet är att stödja samarbete och växelverkan mellan aktörer i skolor, förskolor och daghem och forskare.

Anmäl er senast den 20 oktober 2022. Varmt välkomna med!


Käytetään vain seminaariin liittyvissä mahdollisissa kiireellisissä tilanteissa. / Används enbart ifall av möjliga brådskande ärenden gällande seminariet.

ILMOITTAUTUMINEN TYÖPAJOIHIN JA LUENTOIHIN / ANMÄLAN TILL WORKSHOPS OCH FÖRELÄSNINGAR

Valitse pudotusvalikosta ensin päivä tai päivät, jolloin osalliistut. Tämän jälkeen pääset valitsemaan alapuolelta haluamasi luennot ja työpajat. Työpajojen osallistujamäärä on rajoitettu. Mikäli työpajassa lukee TÄYNNÄ, et voi enää valita sitä. / Välj först i rullmenyn dagen eller dagarna du deltar i. Efter detta kan du nedanför välja föreläsningar och workshops. Antalet deltagare per workshop är begränsat. Ifall det står FULLT vid en workshop kan du inte längre välja den.

Ilmoittautuminen torstain 3.11.2022 ohjelmaan / Anmälan till programmet för torsdagen 3.11 2022

Voit tulla mukaan posteritapahtumaan vaikka et olisi ilmoittautunut, mutta arvioimme tarjoilujen määrää ilmoittautumisten mukaan. / Du kan delta i affischpresentationerna även om du inte anmält dig men vi uppskattar trakteringen enligt antalet anmälda.

Ilmoittautuminen perjantain 4.11.2022 ohjelmaan / Anmälan till programmet för fredagen 4.11 2022

Sekä suomenkielinen että englanninkielinen osio alkavat yhteisellä alustuksella Coaching supports the schools and ECEC centers development work, jonka jälkeen eriydytään kahteen ryhmään. / Både den finskspråkiga och den engelskspråkiga delen inleds med den gemensamma bakgrundsföreläsningen alustuksella Coaching supports the schools and ECEC centers development work, varefter vi delar upp oss två grupper.