Syventävää osaamista tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemiseen – Yhteispelin Mentor -koulutus kesäkuussa 2021 Tampereella tai webinaarina

Yhteispelin Mentor -koulutus on suunnattu Yhteispelin opettajakoulutuksiin osallistuneille opettajille. Tavoitteena on vahvistaa koulutustilanteita ja Yhteispeli -koulutusprosessiin osallistuneiden opettajien asiaosaamista koulutettavasta sisällöstä. Tavoitteena on syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen
tukemisesta, oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa ja saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta. Kouluttautuminen pitää sisällään akateemisen kirjallisuuteen perehtymistä, ohjausharjoituksia, omien taitojen refelektointia ja vuorovaikutustilanteiden harjoittelua. Myös koulutusmateriaalien muokkaaminen kuuluu osaksi kouluttautumista.

Kenelle:
• Yhteispeli-koulutuksiin osallistuneille YP-opettajille
• Koulutukseen otetaan yhteensä 20 opettajaa.
• Sopikaa rehtorin kanssa kuka ilmoittautuu työyhteisöstä mukaan koulutukseen ja samalla toivomme tiedon siitä, onko muita halukkaita osallistujia
• Jokaiselta Yhteispelissä mukana olleelta koululta toivotaan mukaan ainakin yhtä osallistujaa, mutta koulutus on vapaaehtoinen eikä koululla ole velvoitetta lähettää opettajaa koulutukseen.

Koulutuksen tavoitteet:
• Syventää tietämystä lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta.
• Oppia, kuinka voi tukea ja innostaa kollegoja Yhteispelin toimintatapojen toteuttamisessa.
• Saada käytännönläheisiä ideoita siihen, miten esitellä muille Yhteispelin kokonaisuutta.
• Tutustua muutamiin koulutustekniikoihin.

Koulutus sisältää:
• 2 pv lähiopetusta (2 op)
• kirjallisuuteen ja taustateorioihin tutustuminen (1 op) ( sisältää ennakkotehtävän ja jatkotehtävän koulutuksen lähipäivien jälkeen)

Paikka ja aika:
• Koulutus toteutetaan kesäkuussa 2021 Tampereella tai webinaarina. Kulutuspaikka/toteutustapa tarkentuu myöhemmin.
• koulutuspäivien pituus klo 10 – 16

Kouluttajat:
Paula Alasuvanto ja Minna Mustakallio-Sorvari.

Osallistumiskulut:
• koulutus on maksuton
• koulu rahoittaa osallistujan matka- ja majoituskulut

Ilmoittautuminen
Koulutukseen ilmoittautuminen avautuu keväällä 2021 alapuolelle päivittyvällä lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.