OPH: MOTORISEN OPPIMISEN VAIKEUDET LAPSEN JA NUOREN ARJESSA (1 op) verkkokoulutus 19.10.2020–31.12.2021

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

Koulutus on katsottavissa verkkoluentotallenteena 19.10.2020–31.12.2021.

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilökunta

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Motorisen oppimisen vaikeuksia on noin 5−6 prosentilla lapsista, eli jokaisessa parinkymmen lapsen ryhmässä on arviolta yksi motoriseen oppimiseen tukea tarvitseva lapsi. Koulutuksessa käydään läpi motoriikan vaikeuksien havainnointiin soveltuvia menetelmiä. Motoriikan haasteiden tunnistaminen on tärkeää, jotta tuki osataan kohdistaa oikein ja jotta toissijaisia vaikeudesta aiheutuvia pulmia voitaisiin välttää. Koulutuksessa annetaan myös vinkkejä ja ideoita motoristen vaikeuksien tukemiseen varhaiskasvatusikäisistä kouluikäisiin lapsiin.
Koulutus on katsottavissa luentotallenteina, jotka on jaettu eri sisältöalueisiin. Jokaisen luentoteeman jälkeen osallistujat tekevät pieniä havainnollistavia harjoituksia.

KOULUTTAJAT
Piritta Asunta, LitT, tutkija, LIKES
Ida Mälkönen, fysioterapeutti, TtM

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen tapahtuu alla olevalla lomakkeella.
Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, josta löytyy ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.
Koulutukseen otetaan 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.