AIVO-OSAAMISTA OPPIMISEN, KASVUN JA KEHITYKSEN TUEKSI – MITÄ JOKAISEN VARHAISKASVATTAJAN ON TÄRKEÄÄ TIETÄÄ AIVOJEN KEHITYKSESTÄ, 8.4.2021 ja 5.5.2021 Webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Webinaari

KOHDERYHMÄ
Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Aivot ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusta. Kasvatus- ja opetustyötä tekevien ammattilaisten koulutus on useimmin joko pedagoginen tai hoiva-alan koulutus. Tietoa lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja ennen kaikkea aivoihin vaikuttamisesta on näissä koulutuspoluissa vielä melko vähän. Ja koska paraskaan pedagogikkaa ei tuota hyviä tuloksia ilman oppimisen, kasvun ja kehityksen aivopohjan ymmärtämistä, tarvitaan aivo-osaamista lisää varhaiskasvatukseen.
Aivot ovat yksilöllisin elimemme. Peruskoulussa näkyy selvästi se, että oppilaiden väliset erot ovat suurempia kuin koskaan. Nämä erot johtuvat pääasiallisesti eroista aivoissa. Aivojen todellisuutta ymmärtämällä pystymme räätälöimään oppimista aiempaa enemmän ja vaikuttamaan siten paremmin erilaisiin oppijoihin. Pystymme myös suuntaamaan resurssit aiempaa paremmin ja tuloksellisemmin.
Koulutus antaa käytännönläheisen tietomäärän lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja rajoituksista varhaiskasvatuksen aikaikkunassa. Se auttaa ymmärtämään sitä, mitä aivot tarvitsevat kasvaakseen ja muuttuakseen: oppiakseen. Se käsittelee myös keskeisimpiä kehitystä hidastavia, jarruttavia ja jopa ehkäiseviä tekijöitä ja niiden helpottamista.

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

WEBINAARIEN  ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutus sisältää kaksi webinaarina toteutettavaa koulutuspäivää. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 350 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin.

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolme viikkoa ennen koulutusta, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tämän jälkeen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivien jälkeen.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.