Aivo-osaamista oppimisen, kasvun ja kehityksen tueksi – Mitä jokaisen varhaiskasvattajan on tärkeää tietää aivojen kehityksestä, 3.11. ja 16.12.2021 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
3.11.2021 Original Sokos Hotel Presidentti Eteläinen Rautatiekatu 4 ja 16.12.2021 Original Sokos Hotel Tripla, Fredikanterassi 1 B, Helsinki

KOHDERYHMÄT
Kaikki varhaiskasvatuksessa työskentelevät ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Aivot ovat oppimisen, kasvun ja kehityksen perusta. Mitä paremmin ymmärrämme niiden toimintaa ja kehitystä, sitä tehokkaammin pystymme tukemaan erilaisia oppijoita varhaiskasvatuksen arjessa. Pystymme myös suuntaamaan resurssit aiempaa paremmin ja tuloksellisemmin. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan perustana on kasvatus- ja opetustyötä tekevien ammattilaisten tietämys lasten kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa. Ja koska paraskaan pedagogikkaa ei tuota hyviä tuloksia ilman oppimisen, kasvun ja kehityksen aivopohjan ymmärtämistä, tarvitaan aivo-osaamista lisää varhaiskasvatukseen.
Koulutus antaa käytännönläheisen tietomäärän lapsen aivojen toiminnasta, kehityksestä ja rajoituksista varhaiskasvatuksen aikaikkunassa. Se  tarjoaa tietoa aivojen toiminnasta ja kehityksestä ja auttaa ymmärtämään sitä, mitä aivot tarvitsevat kasvaakseen ja muuttuakseen: oppiakseen. Se käsittelee myös keskeisimpiä kehitystä hidastavia, jarruttavia ja jopa ehkäiseviä tekijöitä ja keinoja niiden helpottamiseen.
Koulutuksen teemat:
Itsesäätely
Motivaatio, minäpystyvyys ja itsetunto: miten varmistaa lapsen kapasiteetin käyttöönotto
Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutus sisältää kaksi koulutuspäivää. Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 370 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit molempina päivinä.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 13.10.2021. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivien jälkeen.