Lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi luokilla 1 – 6. Alakoulun DigiLukiseulan käyttökoulutus, webinaari 13.4. ja tallenne 1.2.-31.5.2023

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Alakoulun opettajat, erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat alakouluikäisten lasten lukitaitojen arvioinnista, opetuksesta ja oppimisen tukemisesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään 1 – 6 luokkalaisten lasten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lasten lukivaikeuksia ja niiden tunnistamisen periaatteita sekä perehdytään uuden Alakoulun DigiLukiseulan (AKI) käyttöön ja tulosten tulkintaan. Tuen tarpeen tunnistamisen lisäksi käsitellään lyhyesti myös yksilöllisen arvioinnin, tuen suunnittelun ja oppimisen seurannan välineitä ja periaatteita. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa.

Koulutus sisältää 6x45min mittaisen luentotallenteen, iltapäiväwebinaarin 13.4.2023 klo 14–15.30 sekä mahdollisuuden kysymyksille keskustelupalstan kautta koulutuksen verkkoympäristössä.

Luentotallenteissa on myös hieman erillistä kohdennettua sisältöä vuosiluokille 1–2 sekä vuosiluokille 3–6. Nämä osuudet ovat erillisinä videoina, joista voit katsoa kiinnostuksesi mukaan vain toisen tai molemmat.

Webinaarin ajankohta on suunniteltu niin, että siinä on mahdollisuus esittää kysymyksiä kevään DigiLukiseulatulosten tulkinnan tueksi.

KOULUTTAJAT
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, LUKINO-hankkeen vastaava tutkija, Niilo Mäki Instituutti sekä yliopisto-opettaja, Psykologian opetus- ja tutkimusklinikka PSYKE, Tampereen yliopisto
Pirita Korpivaara, FM, projektisuunnittelija, LUKINO-hanke, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN AIKATAULU
Tallenne on katsottavissa 1.2. – 31.5.2023. Keskustelupalsta kysymyksille avoinna verkkoympäristössä 31.5.2023 saakka.
Webinaari: 13.4.2023 klo 14-15.30, Yhteyksien ja tekniikan testaus alkaa 13.45. Luento alkaa klo 14.00 ja päättyyt klo 15.30.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 240 €. Hinta jos osallistujia 2-3 300 € ja hinta koululle/ työyhteisölle 450 €. Laskutamme koulutuksen 13.4.2023 webinaarin jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Ilmoittauduttuasi saat sähköpostitse ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen ja tallenteen katsomiseen. Koulutuksen laskutamme vasta huhtikuun webinaaripäivän jälkeen. Mikäli ilmoitat kerralla mukaan useamman henkilön, ilmoita muiden osallistujien nimet ja ammatit lisätietokentässä.

KOULUTUKSEEN LIITTYVÄ ARVIOINTIMENETELMÄ
Koulutuksessa käsitellään Alakoulun DigiLukiseulaa (AKI).

Lue lisää luokkien 1–2 Digilukiseulasta: https://koju.nmi.fi/tuote/alakoulun-digilukiseula-aki-luokille-1-2/

Lue lisää luokkien 3–6 DigiLukiseulasta: https://koju.nmi.fi/tuote/aki-alakoulun-digilukiseula/

Lisätiedot

valitse osallistumistapa

osallistun webinaariin, katson tallenteen webinaarista