Alakoulun DigiLukiseula: Luku- ja kirjoitustaidon sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet luokille 1–6 

Välineiden suunniteltu käyttöajankohta on kevätlukukaudella (maalis-huhtikuussa).

Huom! Valitse haluamasi lisenssien määrä kohdassa “Lisenssien määrä”. (Ei siis “Lisää ostoskoriin” -painikkeen vasemmalta puolelta!) “Lisää ostoskoriin” -painike tulee näkyviin, kun testi on julkaistu ja ostettavissa.

Pienin mahdollinen tilausmäärä on 50 lisenssiä eli testauskertaa. Lisenssit eivät vanhene, ainoastaan vähenevät käytön mukaan. Mikäli haluat valmiista vaihtoehdoista poikkeavan määrän, valitse lisenssien määräksi lähin pienempi luku ja kirjoita kassalla lisätietoihin toivomasi määrä. Maksutapana voi tällöin olla vain laskutus (paperi- tai verkkolasku).

Kuvaus

Digitaaliset arviointivälineet helpottavat ja nopeuttavat opettajan ja erityisopettajan arviointityötä: tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen onnistuvat koko opetusryhmälle yhden oppitunnin aikana. Riski lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksiin voidaan sähköisen seulan avulla tunnistaa luotettavasti ja vaivattomasti, mikä mahdollistaa varhaisen tuen tarpeen tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien antamisen oppilaille aiempaa nopeammin. Niilo Mäki Instituutissa kehitetyt sähköiset luku- ja kirjoitustaidon arviointivälineet ovat tutkimusperustaisia. digilukiseula.nmi.fi

Luokat 1–2: LukiMat-palvelun sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet. Välineet vastaavat sisällöiltään LukiMat-palvelun lukemisen ja kirjoittamisen 1. ja 2. luokan kevään tuen tarpeen tunnistamisen välineitä (ks. http://www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit/tuen-tarpeen-tunnistaminen) ja tulevat maksutta koulujen käyttöön. Väline sisältää myös peruslaskutaidon sujuvuuden arviointitehtävät. 

Täältä löydät Luokat 1–2: LukiMat-palvelun sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet. 

Luokat 3–6: AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 3–6, sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet (AKI-seula).  Aki-seula on lisenssiperiaatteella toimiva tutkimusperustainen arviointimenetelmä, joka on tarkoitettu alakoululaisten perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen taidon arviointiin. Seula sisältää myös peruslaskutaidon sujuvuuden arviointitehtävät. Menetelmä on normitettu keväällä, maalis-huhtikuussa ja sitä suositellaan käytettäväksi kevätlukukaudella, jotta palaute vastaa oppilaan odotettua taitotasoa. AKI-seula sisältää kaksi eri sisältöistä välineistöä: Luokkien 3–4 seulan sisällöt vastaavat toisiaan, samoin luokkien 5–6 sisällöt ovat keskenään samanlaisia.

Alakoulun sähköiset arviointivälineet sisältävät seuraavat tehtävät: 

  • Lukusujuvuus (Luksu)
  • Oikeinkirjoitus (Sanelu)
  • Luetun ymmärtäminen (Täydennä tekstit, luokat 3–6)
  • Yhteen- ja vähennyslaskusujuvuus (Matsu)

Oppilaan tuloksia pääsee tarkastelemaan tehtäväkohtaisesti. Jokaisen tehtävän kohdalle tulee näkyviin lyhyt koonti oppilaan kaikkien vastausten määrästä, oikeiden vastausten määrästä, vastaamiseen käytetystä ajasta ja tehtävän tuloksesta persentiilinä. Koonnin alla vastaukset ovat nähtävillä kokonaisuudessaan, jolloin niitä voi tarkastella myös laadullisesti (esimerkiksi sanelun sanoja). Jokaisen tehtävän kohdalla on myös lyhyt kuvaus tehtävän sisällöstä ja sen tarkoituksesta. 

Täältä löydät luokat 3–6: AKI – Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä alakoulun luokille 3–6, sähköiset tuen tarpeen tunnistamisen välineet (AKI-seula)

Mitä seulonnan jälkeen? 

Seulontamenetelmää ei ole tarkoitettu lukiongelmien toteamisen ainoaksi välineeksi, vaan työkaluksi, jonka avulla pystytään tehokkaasti tunnistamaan ne oppilaat, joiden ongelmat näyttävät viittavan lukivaikeuden riskiin ja edellyttävän lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaa arviointia. Seulontamenetelmän testitulokset ohjaavatkin valikoimaan joillakin osa-alueilla heikosti menestyviä oppilaita tarkempaan tuen tarpeen selvittelyyn yksilötestien avulla. 

Luokille 1–2 on olemassa kattavasti yksilötestejä ja oppimisen seurannan välineitä osana LukiMat-palvelua: www.lukimat.fi/lukimat-oppimisen-arviointi/materiaalit 

Luokkia 3–6 ollaan parhaillaan kehittämässä sekä yksilöllisen arvioinnin että oppimisen seurannan välineitä, jotka arvion mukaan valmistuvat vuoden 2024 aikana. Lue lisää: www.nmi.fi/lukino/  

Alakoulun 3–6 luokkien AKI-seulan myynti ja käyttöönotto 

Alakoulun 3–4 ja 5–6  luokan AKI-seulat ovat myynnissä lisenssiperiaatteella. Yhden oppilaan lisenssi maksaa 1,60 euroa. Lisäksi jokaisen lisenssitilauksen yhteydessä maksetaan palvelumaksua 20 euroa. Tällä maksulla katetaan tukipalvelua, johon käyttäjät voivat olla yhteydessä kysymysten herätessä tai ongelmatilanteissa. 

Kuten mainittu, luokkien 1–2 välineet vastaavat LukiMat-palvelun 1. ja 2. luokan kevään tuen tarpeen tunnistamisen välineitä ja ovat maksutta koulujen käytössä.  

Käytännön toteutuksesta 

Lisenssi on käytännössä kirjautumiskoodi tehtäviin. Opettaja, rehtori tai muu hankinnoista vastaava henkilö ostaa tarvittavan määrän lisenssejä verkkokaupasta ja antaa koodin kaikille niille oppilaitoksensa opettajille, jotka teetättävät tehtäviä oppilaille. Koodilla opettaja saa oikeuden teettää tehtäviä. Käytännössä opettaja siis rekisteröityy, kirjautuu järjestelmään ja luo siellä tunnuksia oppilaille sen verran kuin tarvitsee. 

Huom! Testiajankohtaa miettiessäsi, huomioi rekisteröintiin ja lisenssien ostoon sekä oppilaiden tunnusten luomiseen menevä aika. Ennen arviointia on tärkeää tutustua arviointimenetelmän käyttöön käsikirjan ja ohjevideon avulla. Tunnukset/ lisenssit vähenevät sitä mukaa kuin niitä käytetään, reaaliaikaisesti. Tunnukset/ lisenssit eivät vanhene, vaan niitä voi käyttää esim. seuraavanakin lukuvuonna, jos niitä jää yli. 

AKI-seulan ostajille tarjotaan opetusvideotallenne sekä digitaalinen käsikirja järjestelmän ja arviointivälineen käyttöön liittyen. Saat linkit ja kirjautumisohjeet alustalle toimitusvahvistuksesta. 

Huomioi, että oppilaat tarvitsevat tehtävien tekemiseen tietokoneen, näppäimistön, hiiren ja kuulokkeet. Selaimena käytetään joko Chromea tai Mozilla Firefoxia.  

Tietojen säilytyksestä ja tietosuojasta 

Oppilaiden henkilötiedot (nimi ja ryhmä) tallentuvat Niilo Mäki -säätiön suojatulle palvelimelle, jossa niitä säilytetään neljän vuoden ajan. Sen jälkeen aineisto anonymisoidaan eli tehtävien tulosten yhteydestä poistetaan henkilötiedot (oppilaan nimi, ryhmä). Anonymisoituja tehtävien ja kyselyjen tuloksia voidaan käyttää tutkimus- ja kehittämistyössä Niilo Mäki -säätiön ja yhteistyökumppaneiden toimesta. 

Oppilaitokset vastaavat henkilötietoja sisältävien tulosten säilytyksestä/ arkistoinnista tästä eteenpäin. Tulokset voidaan esimerkiksi tallentaa omille suojatuille asemille tai tulostaa niistä paperiversiot. 

Niilo Mäki -säätiö toimii henkilötietojen käsittelijänä ja lisenssejä ostavalla oppilaitoksella/ kunnalla on rekisterinpitäjän rooli. Kun oppilaitokset ostavat lisenssejä, oston yhteyteen tulee tietojen käsittelyyn liittyvä sopimus, jonka ehdot ostaja hyväksyy allekirjoittamalla käsittelysopimuksen ja palauttamalla sen Niilo Mäki Instituuttiin osoitteeseen nmi(at)nmi.fi. Sopimuspohja lähetetään tilausvahvistuksessa tilaajalle. 

DigiLukiseulan (Arvio-järjestelmän) käyttäjien (opettajat) yhteystietorekisterin tietosuojaseloste on saatavilla tästä. 

Tiivistetysti 

1) Tilaaja (rehtori/ opettaja tai vastaava) saa tilauksen yhteydessä lisenssiavaimen ja aloitusoppaan sähköpostiinsa.
2) Tilaaja tai rekisteriasioista vastaava täyttää henkilötietojen käsittelysopimuksen ja palauttaa sen Niilo Mäki Instituutille.
3) Tilaaja jakaa lisenssiavaimen ja aloitusoppaan opettajalle/ opettajille.
4) Opettaja rekisteröityy osoitteessa arvio.nmi.fi ja käyttää lisenssiavainta saadakseen oikeuden lisenssiin.
5) Tällä lisenssillä opettaja saa käyttöliittymän haltuunsa ja pääsee luomaan tunnuksia oppilailleen (tunnus/ oppilas) sekä tarkastelemaan tehtävien tuloksia arviointitilaisuuden jälkeen.
6) Tunnuksilla oppilaat pääsevät tekemään tehtävät. 

Esitteet

Luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmät alakoulun luokille 1–6 -esite on saatavilla tästä
Miksi suosittelemme Niilo Mäki Instituutin kehittämiä luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmiä luokille 1–8? löytyy kootusti tästä

Tutustu myös lyhyeen esittelyvideoon:

Lisätietoja 

Lue lisää osoitteesta digilukiseula.nmi.fi. 

Tekninen tuki DigiLukiseulan ostaneille:
Puhelin arkisin klo 9–13.30: 040 702 7527 (Jaakko Ryssy)
Sähköposti: arvio-tuki@nmi.fi 

Muut lisätiedot
Pirita Korpivaara 040 681 8950
Maria Haakana 050 361 0973
Maria Rintanen 050 441 3686
Riikka Malinen 040 704 1318 

 

Lisätiedot

Lisenssien määrä

50, 100, 150, 200, 250, 500, 750, 1000, 2000