Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilötestistön käyttökoulutus, verkkotallenne

195,00 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

HUOM!  Koulutuksessa ei käsitellä lukiokoulutukseen liittyviä säädöksiä/ määräyksiä ja lausuntojen kirjoittamisen periaatteita, joita YTL määrittelee. Vaikeusasteen arviointia ja lausunnon kirjoittamisen periaatteita käydään läpi yleisellä tasolla, jotta koulutus soveltuu myös ammatillisella puolella työskenteleville.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia sekä perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. DigiLukiseulan käsittelyn jälkeen perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan sekä tarkastellaan opiskelun tukitoimia.

Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään opiskelijaesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, yhteistyötä ja opiskelun tukitoimia. Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJA
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutukseen sisältyy 14.8.2020 kuvatun webinaaripäivän tallenne (pituus n. 5h) ja koulutusmateriaali, sekä orientoiva ennakkotehtävä. Tallenteen voi katsoa haluamaan ajankohtana, myös vaikkapa pätkissä. Saat tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön pääsemiseksi ilmoittauduttuasi koulutukseen. Luentotallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 195 euroa. Tiedustele ryhmähintaa: https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/

Testit eivät kuulu koulutuksen hintaan.

Lisätietoja DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, 2019
Lisätietoja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöstä nuorille ja aikuisille
Lisätietoja Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille

Tärkeää tietoa!
Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille lukivaikeuksien parissa työskenteleville. Tämä testistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa, joka sisältää ääneen lukemisen, kirjoittamisen sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä. Yksilötestistöä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmissä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Lukivaikeuksien yksilötestistö on normitettu 9. luokkalaisilla ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaan yksilölliseen arviointiin. Arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun. Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö sisältää käsikirjan ja testit ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan. Lisäksi mukana on ohjevideo, joka sisältää testaus- ja korjausohjeet sekä ohjeita tulosten tulkintaan. Yksilötestistön käyttäjien on syytä kouluttautua testin käyttöön. Tulosten ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten luotettavuus edellyttää sekä välineen teoreettisen taustan että sen ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista.