Nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointi – digitaalisen seulontamenetelmän DigiLukiseulan käyttökoulutus, verkkotallenne

195,00 

 

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta, ja jotka haluavat kouluttautua erityisesti DigiLukiseulan käyttöön.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä sekä perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella DigiLukiseulalla.  DigiLukiseula on seulontatesti, joka on tarkoitettu yli 15-vuotiaiden perusluku- ja kirjoitustaidon sekä luetun ymmärtämisen arviointiin. DigiLukiseulan käyttökoulutuksessa perehdytään seulontamenetelmän käyttöön ja tulosten tulkintaan, käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

DigiLukiseulalla lukemisen ja kirjoittamisen taitojen arviointi on nopeaa, koska tehtävien tekeminen, tarkistaminen ja pisteyttäminen hoituvat digitaalisesti. Seulonnan jälkeen tarkempaa arviointia voidaan jatkaa Niilo Mäki Instituutin Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö nuorille ja aikuisille -arviointivälineen (Nevala ym. 2006) avulla. Arvioinnista saatu tieto toimii pohjana tukitoimien suunnittelulle.

Koulutukseen sisältyy orientoiva ennakkotehtävä, jossa osallistuja saa myös testitunnusten avulla kokeilla DigiLukiseulaa testattavan näkökulmasta.

KOULUTTAJAT
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia ja
Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Koulutukseen sisältyy toukokuussa 2020 kuvatun webinaaripäivän tallenne (pituus n. 4,5h) ja koulutusmateriaali, sekä orientoiva ennakkotehtävä. Tallenteen voi katsoa haluamaan ajankohtana, myös vaikkapa pätkissä. Saat tarkemmat ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön pääsemiseksi ilmoittauduttuasi koulutukseen. Luentotallenne on katsottavissa toistaiseksi, kuitenkin vähintään puoli vuotta ilmoittautumisesta.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 195 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin. Jos tilaatte koulutuksen ryhmänä, tiedustele ryhmähintaa: https://koju.nmi.fi/yhteystiedot/
DigiLukiseula-lisenssit eivät kuulu koulutuksen hintaan.

LISÄTIETOJA
DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, 2019
DigiLukiseulan verkkosivut