EMPAATTISEN JA RAKENTAVAN VUOROVAIKUTUKSEN TAIDOT HAASTAVISSA VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA, 28.11.2019 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
HOTEL ARTHUR, Vuorikatu 19, 00100 Helsinki

KOHDERYHMÄT
Opetustoimen henkilöstö

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tutustutaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen perusperiaatteisiin ja -taitoihin, ja harjoitellaan niitä empaattisen vuorovaikutusprosessin lähtökohtia soveltaen. Koulutuksen tavoitteena on tarjota eväitä omien vuorovaikutustaitojen tutkimiseen, kehittämiseen ja soveltamiseen (työn) arkeen. Haastavaksi koettu vuorovaikutus on valittu koulutuksen kontekstiksi, jotta osallistujat voivat työstää koulutuksen sisältöjä mahdollisimman omakohtaisesti arkeaan tukemaan. Kokemus haastavuudesta voi liittyä vuorovaikutukseen niin lasten, nuorten, oppilaiden, huoltajien, kollegoiden, esimiesten, vertaisten, kuin perheenjäsenten kanssa.

Koulutuksessa
– tutustutaan empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen lähestymistapaan ymmärtää vuorovaikutusta sekä itseään ja toisia (haastavaksi koetun) vuorovaikutuksen osapuolina
– harjoitellaan seuraavia empaattisen ja rakentavan vuorovaikutuksen perustaitoja

  • havaintojen tekeminen
  • itsen empaattinen ilmaiseminen/palautteen antaminen
  • toisen empaattinen kuunteleminen/palautteen vastaanottaminen
  • konkreettisten keinojen löytäminen haastaviksi koettujen vuorovaikutustilanteiden edistämiseksi osapuolten kesken

TYÖTAVAT
Koska kyseessä on nimen mukaisesti vuorovaikutustaitoihin kiinnittyvä koulutus, pidetään koulutus työpajamaisena. Kaikki koulutuspäivän harjoitukset mukaan lukien ennakkotehtävä perustuvat kokemuksellisuuteen ja tähtäävät dialogisuuteen.
– Ennakkotehtävä, jonka työstämistä jatketaan koulutuksessa
– Luennointi
– Toiminnalliset yksilö-, pari-. pienryhmä- ja ryhmätyöskentelymenetelmät

KOULUTTAJA
Juho Honkasilta, KT, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 210 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Testit eivät kuulu koulutuksen hintaan.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista viimeistään 7.11.2019 mennessä, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tämän jälkeen. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.