OPH: Hahmotusvaikeudet yläkoulussa ja toisella asteella – tunnistamisesta tukeen (3 op) 5.9., 2.10., 15.11. ja 4.12.2023 webinaari

Ilmoittautumislomake löytyy tämän sivun alaosasta.

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Hahmotusvaikeudet ovat joukko erilaisia ja eriasteisia tilan hahmottamiseen ja havaitun tunnistamiseen liittyviä pulmia. Ne ovat tavanomaisia erilaisten oppimisvaikeuksien ja kehityksellisten vaikeuksien liitännäisvaikeuksia. Koulutuksessa käydään läpi, miten nämä hahmottamisen pulmat näkyvät arjessa, koulussa ja opinnoissa. Lisäksi lähdetään toteuttamaan konkreettista tuen suunnitelmaa sekä seurataan tuen vaikuttavuutta. Koulutuksessa käydään läpi myös sitä, millä tavoin hahmotusvaikeudet koetaan, millaisia merkityksiä hahmotusvaikeudet saavat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja millaiset suojaavat tekijät ovat merkityksellisiä nuoren hyvinvoinnin ja toiminnan näkökulmista.

  • Koulutus antaa välineitä siihen, kuinka arjessa voi tunnistaa hahmottamisvaikeuksia
  • Koulutus antaa uusia keinoja tukea nuorta, jolle hahmottaminen on vaikeaa.

KOULUTUKSEN TOTEUTUS JA TEHTÄVÄT
Koulutus sisältää kaksi kokonaista webinaaripäivää ja kaksi puolen päivän webinaari-iltapäivää, ennakkotehtävän sekä välitehtäviä. Välitehtävien avulla luodaan nuorelle tukisuunnitelma, toteutetaan suunnitelmaa koulutuspäivien välissä sekä seurataan tuen vaikuttavuutta.

KOULUTUSPÄIVIEN AIKATAULU
5.9.2023 klo 9–15
2.10.2023 klo 9–15
15.11.2023 klo 12.30–15
4.12.2023 klo 12.30–15

KOULUTTAJAT
Suvi Ylönen, KM, YTM, laaja-alainen erityisopettaja, Nuorten Hahmola -hankkeen projektipäällikkö, Niilo Mäki Instituutti
Maarit Sorjonen, FM, laaja-alainen erityisopettaja, erityisen tuen asiantuntija, neuropsykiatrinen valmentaja, Ammattiopisto Spesia

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 17 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän