Itseohjautuvuuden ja motivaation aivoperusta: miten loistavasta pedagogiikasta saadaan loistavia oppimistuloksia, 24.11.2021 Helsinki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!
Koulutuksen hinta on 240 euroa.

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

KOHDERYHMÄT
Peruskoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oppiminen ja opettaminen ovat molemmat vaativaa aivotoimintaa, joissa on vahvasti mukana sekä järki että tunne. Siksi ei lankaan itsestään selvää, että aina saamme parhaan potentiaalimme käyttöön. Moni alisuoriutuu joko motivaation, työskentelytaitojen tai liiallisen tunteisiin tai järkeen nojautumisen vuoksi. Opetus on usein voimallisesti järkiperäistä ja erityisesti lapsuus- ja nuoruuiässä oppiminen taas huomattavan tunneohjattua. Voisiko tässä olla yksi selitys motivaation ja opetuksen ja oppimisen yhteensovittamisen haasteille?

Uusi opetussuunnitelma painottaa oppimisen strategista puolta. Samaan aikaan opetussuunnitelma on täynnä toinen toistaan vaativampia sisältöjä, joiden omaksumiseen oppijan olisi kyettävä yhä kiihtyvällä tahdilla. Aivot ovat kuitenkin biologisesti valmiit vasta 25-vuotiaana. Tämä asettaa haasteita laajojen ja kauaskantoisten asioiden ymmärtämiselle ja ennenkaikkea niiden varassa toimimiselle. Lapset ja nuoret tarvitsevatkin ympärilleen ”aikuisia” aivoja, joita jäljittelemällä aikanaan myös heidän omassa elämässään korkeimmat tavoitteet tulevat saavutetuksi. Tämä siksi, että paradoksaalisesti viimeisenä kehittyvät ns. ”työnjohdolliset” osat, jotka muun muassa mahdollistavat kaukana olevien tavoitteiden eteen puurtamisen ilman välitöntä tyydytystä ja palkintoa. Kehittymättömät aivot tarvitsevat enemmän tunneruokaa ja palkintoja, kannustimia ja sparrausta, kuin aivot, jotka ovat biologisesti valmiit. Luonnollisesti erot myös yksilöiden välillä ovat merkittäviä. Palautejärjestelmää kehittämällä on mahdollista lisätä ponnistelun määrää ja parantaa tuloksia.

Koulutus antaa kuvaa motivaation ja itseohjautuvuuden aivoperustan ymmärtämiselle sekä konkreettisia keinoja vaikuttaa näihin koulun arjessa.

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 240 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit.

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.
Koulutukseen  voi ilmoittautua alla olevalla lomakkeella.