OPPIMISSTRATEGIOISTA APUA OPPIMISVAIKEUKSIEN KANSSA SELVIYTYMISEEN, 6.11.2020 Webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Webinaari

KOHDERYHMÄT
Peruskoulun ja toisen asteen opettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Uusi opetussuunnitelma painottaa oppimaan oppimisen taitoja ja asettaa uusia vaatimuksia oppilaiden kyvylle omaksua erilaisia työskentelytapoja ja opiskelutaitoja. Peruskoulussa opitut opiskelutaidot taas luovat pohjaa toisella asteella menestymiselle. Erityisesti niillä oppilailla, joilla on oppimisvaikeuksia tai heikko koulumotivaatio, oppimaan oppimisen taidot ovat usein heikot ja he tarvitsevat systemaattista tukea opiskelutaitojen kehittymiseen.

Koulutus antaa tietoa siitä, mitä oppimisstrategiat ovat ja miten ne vaikuttavat oppimiseen. Koulutuksessa esitellään oppimisstrategioita, jotka soveltuvat erityisen hyvin nimenomaan tilanteissa, joissa lapsella tai nuorella on oppimisvaikeuksia. Koulutuksessa esitellään strategioita reaaliaineiden ja kielten oppimiseen.

KOULUTTAJA
Heli Isomäki, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi, Ludus

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaari alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.30.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 175 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin.

ILMOITTAUTUMINEN
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.
Koulutukseen  voi edelleen ilmoittautua alla olevalla lomakkeella.