Kartläggning av och stödåtgärder vid benämningssvårigheter i skolor och förskolor webbinarium 10.11.2022

Du kan anmäla dig till utbildning längst ner på denna sida!

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Priset på utbildningen är 80 euro. I priset ingår föreläsningsmaterial. Vi fakturerar efter utbildningen.

Koulutuksen hinta on 80 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin. Laskutamme vasta koulutuksen jälkeen.

Kuvaus

KOULUTUKSEN TOTEUTUS
webbinarium 12.30-16.00

MÅLGRUPP – KOHDERYHMÄT
Talterapeuter, speciallärare, specialbarnträdgårdslärare eller psykologer och andra som arbetar med benämningssvårigheter, språkliga svårigheter eller läs- och skrivsvårigheter.

Puheterapeutit, erityisopettajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat tai psykologit ja muut asiantuntijat, jotka työskentelevät nimeämisvaikeuksien, kielellisten vaikeuksien tai lukivaikeuksien parissa.

FORTBILDNINGENS INNEHÅLL – KOULUTUKSEN SISÄLLÖT

– Senaste forskningen om utveckling av benämningförmågan och benämningssvårigheter samt deras samband med inlärningssvårigheter
– Identifiering, analys och tolkning av benämningssvårigheter med hjälp av SSB – Test i Snabb Seriell Benämning och VBT – Verbbenämningstest med finlandssvenska normer
– Praktiska övningar med kartläggningsmaterialen SSB och VBT
– Åtgärder för att bättre kunna stöda elevers benämningsutveckling i samband med läs- och skrivsvårigheter
Utbildningen är tvåspråkig, och hålls på svenska och på finska.

Tidtabell:
12.30-14 Föreläsning
14-14.30 Paus
14.30-16 Föreläsning

– Uusinta tutkimustietoa nimeämisen kehityksestä ja nimeämisvaikeuksista sekä niiden yhteyksistä oppimisvaikeuksiin
– Nimeämisvaikeuksien tunnistaminen ja analysointi suomenruotsalaisilla testeillä SSB – Test i Snabb Seriell Benämning och VBT – Verbbenämningstest
– Käytännön harjoittelua SSB- ja VBT-testien kanssa
– Keinoja nimeämistaitojen ja lukivaikeuksien tukemiseen
Koulutus pidetään kaksikielisenä, ruotsiksi ja suomeksi.

Koulutuksen aikataulu:
12.30-14 Luento
14-14.30 Tauko
14.30-16 Luento

UTBILDARE – KOULUTTAJA
Paula Salmi, FT/FD, puheterapeutti – talterapeut, tutkija, Niilo Mäki Instituutti
Laura Plyhm, PeM/ KM, Niilo Mäki Instituutti

UTBILDNINGENS PRIS – KOULUTUKSEN HINTA
Priset på utbildningen är 80 euro. I priset ingår föreläsningsmaterial. Vi fakturerar efter utbildningen.
Koulutuksen hinta on 80 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuksen jälkeen.

REGISTERING – ILMOITTAUTUMINEN

Registrering för utbildningen görs med hjälp av formuläret nedan. Vi önskar anmälningar senast tre veckor före träningsdagen. Vi fakturerar efter utbildningen.

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.