OPH: Keinoja matikan taitojen tukemiseen (2 op) 8.9. ja 24.11.2021 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa! Huomaathan, että webinaarikoulutuksesta ei tehdä tallennetta.
Otathan tämän huomioon ilmoittautuessasi koulutukseen.

Kuvaus

HUOM! Webinaarikoulutuksesta ei tehdä tallennetta, sillä koulutuspäivissä käsitellään oppilaskuvauksia eikä niistä käytyä keskustelua tallenneta. Otathan tämän huomioon ilmoittautuessasi koulutukseen.

KOHDERYHMÄT
opettajat, erityisopettajat, koulunkäynninohjaajat ja koulupsykologit, joilla on perustiedot matematiikan taitojen kehityksestä ja niihin liittyvistä pulmista.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
– Matematiikan oppimisvaikeudet ja arviointi
– Tukitoimien suunnittelu ja tuen vaikuttavuuden arviointi
– Case-työskentely: Tuen toteuttaminen ja vaikuttavuuden seuranta käytännössä.

Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää sekä case-työskentelyä kouolutustuspäivien välillä. Koulutukseen osallistujat valitsevat jo ilmoittautumisen yhteydessä oppilaan, jolle suunnittelevat ja toteuttavat laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana. Osallistujat saavat tarkemman ohjeistuksen oman case-kuvauksen kirjoittamiseen ilmoittautumisen jälkeen. Koulutuspäivien välillä on mahdollista saada ohjausta oman casen työstämiseen verkon välityksellä.

ENNAKKOTEHTÄVÄ
Koulutukseen sisältyy kaksi webinaaripäivää sekä case-työskentelyä lähiopetuspäivien välillä. Jokainen koulutukseen osallistuva valitsee ennen koulutuksen alkua oppilaan, jolle aikoo suunnitella ja toteuttaa laskemiseen liittyviä tukitoimia koulutuksen aikana.  Ennakkotehtävänä osallistujat laativat case-kuvauksen, joka palautetaan koulutuksen verkkoympäristöön viikko ennen ensimmäistä koulutuspäivää. Ohjeet verkkoympäristöön kirjautumiseen lähetetään 2 viikkoa ennen koulutuksen alkua.

KOULUTTAJA
Tuire Koponen, dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi, Niilo Mäki Instituutti, Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen ja psykologian tiedekunta

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Voit ilmoittautua koulutukseen olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.