Kummi 17. Check in Check out (CICO) – toimintamalli käyttäytymisen yksilölliseen tukemiseen

36,00 

Tekijät: Anne Karhu, Mika Paananen & Vesa Närhi
Julkaisija: Niilo Mäki Instituutti
Julkaisuvuosi: 2017
Kuvaus: Arviointi-, opetus- ja kuntoutusmateriaaleja
Kohderyhmät: Esi- ja perusopetuksen opettajat ja rehtorit
ISBN: 978-951-39-7213-4
Hinta: 36 Euroa

Kuvaus

Käyttäytymisen ongelmat kuormittavat sekä opettajia että kouluyhteisöä ja ovat riski oppilaan kehitykselle. Häiritsevän käyttäytymisen väheneminen edistää oppilaiden oppimista ja myönteistä kehitystä ja parantaa yleistä kouluviihtyvyyttä.

Tässä Kummi-sarjan julkaisussa esitellään Check in Check out (CICO) -toimintamalli, jossa oppilaalle järjestetään käyttäytymisen tehostettua tukea osana tavanomaista koulutyötä. CICO-toimintamallin suomalaista versiota kehitettiin ja tutkittiin Jyväskylän yliopiston ja Niilo Mäki Instituutin yhteisessä ProKoulu-tutkimushankkeessa sekä ProVarkaus-hankkeessa.

Kummi on tarkoitettu oppilaiden kanssa työskentelevälle koulu- ja oppilashuoltohenkilöstölle: opettajille, erityisopettajille ja koulunkäynninohjaajille sekä psykologeille ja kuraattoreille. Kirjassa on käytännöllinen kuvaus siitä, miten CICO-toimintamalli otetaan käyttöön koko koulussa, ja siinä on myös tarvittavat arviointi- ja työvälineet tukimallin aloittamiseen yksittäiselle oppilaalle.

Kummi-sarjan CICO-julkaisu sisältää
* tietoa käyttäytymisen tukemisen yleisistä periaatteista,
* ohjeistuksen käyttäytymisen tuen rakentamiseksi koulussa sekä
* tarvittavat arviointi-, dokumentointi- ja seurantalomakkeet CICO-toimintamallin suunnitelmalliseen toteuttamiseen.

Lisätiedot

Paino 0.35 kg