LEIKITÄÄN JA KESKITYTÄÄN (LEKE) – pienten lasten toiminnanohjauksen vahvistaminen 23.1., 31.3. ja 9.6.2023 Helsinki ja webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
23.1.2023 koulutuspäivä 1., Helsinki
31.3.2023 ohjaustapaamiset 2h, webinaari
9.6.2023 koulutuspäivä 2., Helsinki

KOHDERYHMÄT
Koulutus järjestetään tiimeille (2-4 hlö/tiimi), jotka sitoutuvat LeKe-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

1) Muodostakaa tiimi, jossa on vähintään yksi vanhempainryhmän ohjaaja (esim. psykologi, perhetyöntekijä) ja ja yksi lasten ryhmän ohjaaja (esim. varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja, toimintaterapeutti, perhetyöntekijä). Kaikki tiimin jäsenet sitoutuvat koulutukseen sekä LeKe-ryhmän toteuttamiseen koulutuksen aikana.

2) Tutustukaan info-materiaaliin, jossa tarkemmat tiedot koulutuksesta, ryhmätoiminnan järjestämisestä ja sisällöstä! Lataa pdf

3) Ilmoittautukaa mukaan koulutukseen. Jokaisen tiimin jäsenen tulee täyttää oma ilmoittautumislomake.

KOULUTUKSEN TARKOITUS JA SISÄLLÖT
Leikitään ja keskitytään (LeKe) -interventio
on tarkoitettu matalan kynnyksen ohjausmenetelmäksi 3–5-vuotiaille lapsille, joilla on ylivilkkauteen ja keskittymiseen liittyviä pulmia. LeKe-ryhmässä vanhempia ohjataan tukemaan lapsensa itsesäätelyä arjessa yhteisten leikkien ja pelien kautta. Interventio kestää 8 viikkoa ja sisältää erilliset ryhmät vanhemmille ja lapsille (yhteensä 6 tapaamista) sekä puhelinohjausta (2 kertaa). Leikkejä jatketaan kotona päivittäin ja ne kirjataan leikkipäiväkirjaan.

LeKe-intervention tavoitteena on vahvistaa lasten toiminnanohjauksen taitoja ja itsesäätelyä sekä ennaltaehkäistä vaikeuksien kasaantumista myöhemmissä kehitysvaiheissa. LeKe pohjautuu Uudessa-Seelannissa kehitettyyn menetelmään, jonka on tutkimuksissa todettu tehokkaasti vähentävän lasten ylivilkkauteen, tarkkaavuuteen ja käytösongelmiin liittyviä vaikeuksia. Menetelmä sopii alle kouluikäisten lasten perheiden kanssa työskentelevien ammattilaisten (alueelliset sote-palvelut, yksityiset palveluntarjoajat) ryhmämuotoiseksi työkaluksi tukemaan vanhempien valmiuksia pienten lasten itsesäätelyn vahvistamisessa. LeKe-toiminnan kautta voidaan myös kehittää terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen rajapintaan toimiva yhteistyömalli lapsiperheiden tukemista varten.

KOULUTUKSEN AIKATAULU

23.1.2023 koulutuspäivä 1., Helsinki

  • Toiminnanohjauksen käsitteet, kehittyminen ja teoriatausta
  • Miten toiminnanohjauksen vaikeudet näkyvät arjessa?
  • Leikki toiminnanohjauksen tukemisen välineenä
  • LeKe-intervention sisältö ja käytännön toteutus
  • Oman ryhmätoiminnan suunnitelma

Vko 37-41       LeKe-ryhmien perheiden rekrytointi (n. 5 perhettä)
Vko 43-50       LeKe-ryhmien toteutus (ajoitus voi vaihdella syysloman mukaan)

31.3.2023 ohjaustapaamiset 2h, webinaari
9.6.2023 koulutuspäivä 2., Helsinki

  • Ryhmien toiminnan esittely
  • Ryhmistä saatujen kokemusten jakaminen
  • LeKe-ryhmätoiminnan jatkaminen ja kehittäminen omassa työssä

KOULUTUKSEEN SISÄLTYVÄT MATERIAALI
Ohjaajien käsikirjat
Vanhempien työkirjat
Leikkikuvat
Leikkipäiväkirjat
Osa materiaaleista jaetaan sähköisenä.

KOULUTTAJAT
Liisa Klenberg, PsT, neuropsykologian erikoispsykologi
Sini Teivaanmäki, PsM, psykologi
Päivi Moisio, KM, varhaiskasvatuksen opettaja

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutus alkaa klo 10.00 ja päättyy klo 16.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta 540 euroa. Hinta sisältää yllä kuvatun koulutuksen, luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit kahtena päivänä

Koulutusinfo pdf-muodossa

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 16.12.2022. Koulutuksen laskutamme vasta ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen.