Liikkeelle luokassa – toiminnallista oppimista alkuopetuksessa, 24.11.2021 Jyväskylä

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Jyväskylä, tarkentuu myöhemmin.

KOHDERYHMÄT
Alkuopetuksessa työskentelevät luokanopettajat, erityisopettajat ja erityisluokanopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään toiminnallisen opettamisen menetelmiin alkuopetuksessa. Koulutuksessa hyödynnetään tutkimustietoa, käytännön kokemuksia ja esimerkkejä erilaisista toiminnallisista työtavoista. Koulutuksessa keskitytään siihen, miten toiminnallisten menetelmien avulla voidaan tukea oppilaiden oppimista ja heterogeenisen oppilasryhmän työskentelyä. Koulutuksessa tarkastellaan myös millä tavoin toiminnallisten menetelmien avulla voidaan vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin, lisätään fyysistä aktiivisuutta oppitunneille ja mahdollistetaan oppilaiden omatahtinen eteneminen. Koulutuksen teemat kietoutuvat vahvasti motivaation ja eriyttämisen ympärille. Koulutuksen tavoitteena on tukea käytännön tasolla opettajien työtä ja toiminnallisen opettamisen toteuttamista koulun arjessa. Koulutuksessa on varattu aikaa oman toiminnallisen opetuskokeilun suunnitteluun. Koulutukseen kuuluu materiaalipaketti toiminnallisista harjoituksista suoraan työhön sovellettavaksi. Koulutus koostuu ennakkotehtävästä ja lähiopetuspäivästä.

KOULUTTAJAT
Tiina Perämäki, KM, luokanopettaja
Juha Kontinen, KM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 250 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.11.2021. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.