LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmä 4-5-vuotiaille lapsille

52,00 

Tekijät: Anne Puolakanaho, Anna-Maija Poikkeus, Timo Ahonen & Mikko Aro
Kustantaja: Niilo Mäki Instituutti
Vuosi: 2011
Käyttötarkoitus: Arviointimenetelmä
Kohderyhmä: Terveydenhoitajat, varhaiskasvatuksen erityisopettajat, puheterapeutit ja psykologit
ISBN: 978-951-39-4293-9
Hinta: 52 EUROA

Kuvaus

Lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus, eli dysleksia, on oppimisvaikeuksista yleisin. Sujuvan lukutaidon oppiminen on hyvin merkityksellistä, koska myöhempi oppiminen rakentuu pitkälti luku- ja kirjoitustaidon varaan.

LUKIVA – Lukivalmiuksien arviointimenetelmän avulla arvioidaan lukemista edeltäviä taitoja, niin sanottuja lukivalmiuksia, lapsen ollessa 31⁄2–51⁄2-vuoden ikäinen. Seulan avulla voidaan kartoittaa, ovatko lapsen lukivalmiudet ikätasoisia vai ovatko lukivalmiudet vasta alkuvaiheessaan kehittymässä.

LUKIVA -menetelmä sisältää arviointiosion lisäksi ohjeita, pelejä ja harjoitteita, joita voi jakaa lasten huoltajille, ja joiden avulla lukivalmiuksia voi leikinomaisin keinoin harjoittaa lapsen normaalissa toimintaympäristössä, esimerkiksi kotona, kerhoissa tai päivähoidossa. Lukipulmia voidaan nykytietämyksen mukaan ehkäistä ja lievittää yksinkertaisten puhuttua kieltä ja kirjaintuntemusta harjoittavien leikkien ja pelien avulla. Menetelmän kehittelytyön taustalla on Jyväskylän yliopiston Psykologian laitoksen lukivaikeutta kartoittanut seurantatutkimushanke.

Julkaisun CDn sisältö on saatavilla ladattavina tiedostoina.

Lisätiedot

Paino 0.25 kg