OPH: MAAHANMUUTTAJALASTEN OPPIMISVAIKEUKSIEN ARVIOINTI JA YKSILÖLLISEN TUEN SUUNNITTELU KOULUPSYKOLOGEILLE, 17.9.2020 webinaari (Varasijailmoittautuminen)

Koulutus on täynnä, voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
webinaari

KOHDERYHMÄT
Koulupsykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa tarkastellaan vieraskielisen oppilaan oppimisen erilaisia haasteita, kuten toisella kielellä oppiminen ja erilaisia lähtökohtia kielen oppimiselle ja koulunkäynnille. Koulutuksessa tutustutaan tutkimustietoon toisella kielellä oppijoiden kognitiivisesta ja oppimisvaikeuksien arvioinnista ja tarkastellaan Suomessa käytettävissä olevien lasten arviointivälineiden soveltuvuutta kielellis-kulttuurisesti erilaisten lasten arviointiin, sekä tarkastellaan käytännön esimerkkejä siitä, miten toinen kieli, oma äidinkieli ja monikielisyys huomioidaan arvioinnissa. Lisäksi koulutuksessa annetaan näkökulmaa dynaamisen arvioinnin lähestymistapaan ja sen soveltamiseen maahanmuuttajalasten oppimisvaikeuksien arvioinnissa.

KOULUTTAJA
Anne Nurminen, KM, laillistettu psykologi, työnohjaaja on työskennellyt psykologina perusopetuksessa ja kansainvälisessä koulussa, valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa sekä erityisopetuksena annettavassa ammatillisessa koulutuksessa. Hän on toiminut useita vuosia eri kieli- ja kulttuuriryhmien konsultoivana psykologina perusopetuksessa ja erityisasiantuntijana toisen asteen koulutuksissa. Hän on tehnyt töitä erilaisissa maahanmuuttajien oppimisen tukeen ja oppimisvaikeuksien tunnistamiseen liittyvissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä ja hänellä on kokemusta opetusalan ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttajana, ja on myös kirjoittanut julkaisuja maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistamisesta.

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 30 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.

Toteutamme koulutuksia myös tilauskoulutuksina. Lisätietoja tilauskoulutuksistamme.