OPH: Monialainen yhteistyö vaativassa oppilas- ja perhetyössä (2 op), webinaarit 30.8., 12.9., 27.9., 12.10.2023

Löydät koulutuksen kuvauksen ja ilmoittautumisen tältä sivulta (kelaa alas).

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄ
Opetushenkilöstö ja esimiehet sekä opiskeluhuoltopalveluiden ammattilaiset

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT
– Monialainen yhteistyö vaativaa tukea tarvitsevan oppilaan ympärillä
– Opiskeluhuolto perhe- ja verkostotyön koordinoijana
– Hyvien verkostokokousten ABC
– Ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus haastavissa tilanteissa
– Toimivia käytänteitä kouluissa sekä kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspinnoilla

Koulutukseen sisältyy kolme koulutuspäivää sekä omaan työhön liittyvä ennakko- ja kehittämistehtävä. Ennakkotehtävässä pohditaan työyhteisön toimivia ja kehittämistä vaativia käytänteitä opiskeluhuollossa ja monialaisessa yhteistyössä.  Kehittämistehtävässä määritellään kehittämistavoite, suunnitellaan toimenpiteet tavoitteen edistämiseksi ja pohditaan tavoitteiden toteutumisen arviointia.

KOULUTUSPÄIVÄT
1. koulutuspäivä 30.8. 2023 klo 9 – 15, Merja Koivisto
2. koulutuspäivä 12.9. klo 9-15  Satu Peitso
3. koulutusiltapäivä 27.9. klo 12 – 15 Henna Ropponen
4. koulutusiltapäivä 12.10.  klo 12 – 15 Merja Koivisto

KOULUTTAJAT
Merja Koivisto KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Henna Ropponen, koulukuraattori-sairaanhoitaja, sairaanhoitaja (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluttaja, työnohjaaja, NLP Personal Coach, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Satu Peitso, neurospykologiaan erikoistuva psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän