Nimeämistaitojen arviointi ja tukeminen, webinaarit 30.9. ja 2.12.2021

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Kouluikäisten lasten kanssa työskentelevät ammattilaiset kuten erityisopettajat, psykologit, puheterapeutit.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nimeämisvaikeudet näkyvät esimerkiksi suullisen ja kirjallisen tuottamisen vaikeuksina sekä heijastuvat muun muassa lukemisen kehittymiseen, käsitteiden oppimiseen ja vieraan kielen omaksumiseen. Nopean nimeämisen vaikeudet selittävät kielessämme erityisen sitkeitä lukivaikeuksia.

Koulutuksen sisältöjä ovat

  • Nimeäminen ja nimeämisvaikeudet
  • Nimeämisen yhteys kielellisiin taitoihin ja oppimiseen
  • Nimeämisen arviointi ja seuranta
  • Nimeämistaitojen ja oppimisen tukeminen

Koulutus koostuu kahdesta webinaaripäivästä sekä näiden päivien välissä tehdystä oppimistehtävästä, jossa osallistujat pääsevät kokeilemaan uusia nimeämisen arvioinnin välineitä sekä suunnittelemaan oppimisen tukemista lapsilla, joilla on nimeämisvaikeuksia. Toisena webinaaripäivänä syvennetään osaamista erityisesti arvioinnin ja tuen keinojen näkökulmasta. Molemmat koulutuspäivät toteutetaan verkkovälitteisesti. Suosittelemme lämpimästi suoraan webinaariin osallistumista, mutta ensimmäisestä koulutuspäivästä otettu tallenne on kurssin osallistujien katsottavissa myös jälkikäteen.

KOULUTTAJAT
Paula Salmi, FT, puheterapeutti, Niilo Mäki Instituutti
Riikka Heikkilä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti ja Hippo terapiaklinikka

KOULUTUSPÄIVIEN AIKATAULU
Yhteyksien ja tekniikan testaus alkaa 8.30. Luennot alkavat klo 9.15 ja päättyvät klo 15.30.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 320 euroa. Laskutamme koulutuksen koulutuksen jälkeen.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista kolme viikkoa ennen koulutuspäivää. Koulutuksen laskutamme vasta koulutuspäivän jälkeen.

 

Lisätiedot

valitse osallistumistapa

osallistun webinaariin, katson tallenteen webinaarista