NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilötestistön käyttökoulutus 14.8.2020 webinaari (tallenne 18.8.–24.9.2020)

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

Huom. koulutus on muutettu webinaariksi.

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.
HUOM!  Koulutuksessa ei käsitellä lukiokoulutukseen liittyviä säädöksiä/ määräyksiä ja lausuntojen kirjoittamisen periaatteita, joita YTL määrittelee. Vaikeusasteen arviointia ja lausunnon kirjoittamisen periaatteita käydään läpi yleisellä tasolla, jotta koulutus soveltuu myös ammatillisella puolella työskenteleville.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Aamupäivällä koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia sekä perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. Iltapäivällä perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan sekä tarkastellaan opiskelun tukitoimia.

Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään opiskelijaesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, yhteistyötä ja opiskelun tukitoimia. Omia caseja/ opiskelijaesimerkkejä on suositeltavaa tuoda mukanaan. Toivottavaa on, että osallistujilla olisi koulutuksessa mukanaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö seuraamisen helpottamiseksi

KOULUTTAJA
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia

WEBINAARIN TOTEUTUS JA AIKATAULU

Koulutus toteutaan webinaarina Teams-ympäristössä. Mikäli sinulla ei ole käytössä Teams-sovellusta, sinun EI tarvitse asentaa sitä koneellesi etukäteen, vaan linkki riittää. Suosittelemme kuitenkin käyttämään Microsoft Edge tai Crome -selainta. Varmistathan etukäteen, että käytössäsi on riittävä nettiyhteys ja että myös tietokoneesi mikki ja kamera toimivat. Jotta nettiyhteys ei kuormitu liikaa, kannataa oma mikki ja kamera kuitenkin napsauttaa webinaaria seuratessa pois päältä, jollet halua puheenvuoroa.

WEBINAARIN ALUSTAVA AIKATAULU
09.00 Webinaari alkaa
10.30 Tauko
10.45 Luento jatkuu
12.00 Lounastauko
13.00 Luento jatkuu
14.15 Tauko
14.45 Luento jatkuu
15.45 Koulutuspäivä päättyy

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 210 euroa.

Testit eivät kuulu koulutuksen hintaan.

Lisätietoja DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, 2019
Lisätietoja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöstä nuorille ja aikuisille
Lisätietoja Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella.

*Tärkeää tietoa!*
Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille lukivaikeuksien parissa työskenteleville. Tämä testistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa, joka sisältää ääneen lukemisen, kirjoittamisen sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä. Yksilötestistöä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmissä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Lukivaikeuksien yksilötestistö on normitettu 9. luokkalaisilla ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaan yksilölliseen arviointiin. Arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun. Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö sisältää käsikirjan ja testit ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan. Lisäksi mukana on ohjevideo, joka sisältää testaus- ja korjausohjeet sekä ohjeita tulosten tulkintaan. Yksilötestistön käyttäjien on syytä kouluttautua testin käyttöön. Tulosten ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten luotettavuus edellyttää sekä välineen teoreettisen taustan että sen ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista.