NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – digitaalisen seulontamenetelmän DigiLukiseulan käyttökoulutus, 19.5.2020 webinaari tai verkkotallenne 30.5.–15.8.2020

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

Kuvaus

Huom! Lähikoulutus on muutettu webinaariksi koronatilanteen vuoksi.

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.
HUOM! Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat kouluttautua erityisesti uuden DigiLukiseulan käyttöön tai jotka ovat jo aikaisemmin osallistuneet Niilo Mäki Instituutin koulutukseen: “NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – seulontamenetelmän ja yksilötestistön käyttökoulutus”.

On tulossa myös koulutus, jossa käsitellään DigiLukiseulan lisäksi yksilötestistöä ja se on suunnattu erityisesti ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville:
NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – digitaalisen seulontamenetelmän (DigiLukiseula) ja yksilötestistön käyttökoulutus 14.8.2020 Tampere.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin digitaalisella arviointivälineellä (seulonta). Koulutuksessa käsitellään lyhyesti nuorten lukivaikeuksia ja niiden ilmenemistä. Koulutuksessa perehdytään uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. Koulutuksessa käydään läpi arvioinnin periaatteita ja tiedon luotettavuutta arviointimenetelmän digitaalisuus huomioiden.

KOULUTTAJAT
Maria Paananen, KM, EO, Digilukiseulan hankevastaava, Niilo Mäki Instituutti sekä erityisopettaja, Gradia ja Hanna Pöyliö, KM, erityisopettaja ja luokanopettaja, Niilo Mäki Instituutti

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 195 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin.

Testi ei kuulu koulutuksen hintaan.
Lisätietoja DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, 2019

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella.