NUORTEN JA AIKUISTEN LUKEMIS- JA KIRJOITTAMISTAITOJEN ARVIOINTI – seulontamenetelmän ja yksilötestistön käyttökoulutus, 8.11.2019 Jyväskylä ja verkkokoulutus

Koulutus on nähtävissä myös verkkokoulutuksena sekä verkkotallenteena. Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa! Valitse samalla mihin versioon ilmoittaudut.

Kuvaus

ALUSTAVA KOULUTUSPAIKKA
Sokos Hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35, Jyväskylä

KOHDERYHMÄT
Toisen asteen oppilaitosten erityisopettajat, äidinkielen opettajat, oppilaanohjaajat, puheterapeutit, psykologit sekä muut henkilöt, jotka vastaavat lukivaikeuksisten nuorten ja aikuisten lukitaitojen arvioinnista, tukemisesta ja opetuksesta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään nuorten ja aikuisten lukemis- ja kirjoittamistaitojen arviointiin. Aamupäivällä koulutuksessa käsitellään lyhesti nuorten lukivaikeuksia sekä perehdytään Lukivaikeuksien seulontamenetelmän ja uuden DigiLukiseulan käyttöön ja tulosten tulkintaan. Iltapäivällä perehdytään Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistön käyttöön ja tulkintaan sekä tarkastellaan opiskelun tukitoimia.

Arvioinnin perusteella voidaan suunnitella opiskelijan tarvitsemaa opiskelun tukea. Koulutuksessa käsitellään oppilasesimerkkien avulla testitulosten tulkintaa, yhteistyötä ja opiskelun tukitoimia. Omia caseja voi olla mukana. Toivottavaa on, että osallistujilla olisi koulutuksessa mukanaan Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö seuraamisen helpottamiseksi.

KOULUTTAJA
Leila Kairaluoma, KT, Erityispedagogiikan yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

KOULUTUSPÄIVÄN ALUSTAVA AIKATAULU
Ilmoittautuminen ja aamukahvi alkavat klo 8.30. Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.45.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutuksen hinta on 210 euroa. Hinta sisältää luentomateriaalin, lounaan sekä kahdet kahvit. Koulutuksen hinta on sama myös verkon kautta osallituville sekä tallenteen katsoville. Hinta sisältää koulutuksen kuvaamisesta ja editoinnista aiheutuvat kustannukset.

Testit eivät kuulu koulutuksen hintaan.
Lisätietoja Lukivaikeuksien seulontamenetelmä nuorille ja aikuisille
Lisäteitoja DigiLukiseula – digitaalinen luku- ja kirjoitustaidon arviointimenetelmä nuorille ja aikuisille, 2019
Lisätietoja Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistöstä nuorille ja aikuisille

ILMOITTAUTUMINEN
Viimeinen ilmoittautumispäivä on 18.10.2019.

*Tärkeää tietoa!*
Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö on tarkoitettu arviointivälineeksi opettajille, erityisopettajille, psykologeille ja muille lukivaikeuksien parissa työskenteleville. Tämä testistö on menetelmäkokonaisuuden toinen osa, joka sisältää ääneen lukemisen, kirjoittamisen sekä luetun ymmärtämisen tehtäviä. Yksilötestistöä voidaan käyttää lukivaikeuksien seulontamenetelmissä (ensimmäinen osa) seuloutuneille opiskelijoille ja henkilöille, joilla epäillään olevan ongelmia lukemisessa ja/tai kirjoittamisessa. Lukivaikeuksien yksilötestistö on normitettu 9. luokkalaisilla ja sitä voidaan käyttää nuorten ja aikuisten lukemisen ja kirjoittamisen taitojen tarkempaan yksilölliseen arviointiin. Arviointi antaa tukea opiskelijan opiskelussa tarvitseman tuen tai erityisjärjestelyiden suunnitteluun. Lukemis- ja kirjoittamistaitojen yksilötestistö sisältää käsikirjan ja testit ohjeineen sekä normitiedot tulosten tulkintaan. Lisäksi mukana on ohjevideo, joka sisältää testaus- ja korjausohjeet sekä ohjeita tulosten tulkintaan. Yksilötestistön käyttäjien on syytä kouluttautua testin käyttöön. Tulosten ja niiden perusteella tehtävien johtopäätösten luotettavuus edellyttää sekä välineen teoreettisen taustan että sen ominaisuuksien ja rajoitusten tuntemista.

https://koju.nmi.fi/tietoa-verkkokoulutuksista/