OPH: Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelman hyödyntäminen yläkoulussa ja toisella asteella (3 op), 31.10., 1.11.2023 webinaarit, pienryhmät 14.11.,28.11. ja 12.12.2023

Ilmoittaudu mukaan sivun alaosan lomakkeella.

Kuvaus

KOHDERYHMÄ
Yläkoulun, lukion ja toisen asteen opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat. Osallistujien odotetaan kokeilevan ohjelmaa käytännössä työssään koulutuksen aikana.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Nuorten Kompassi -hyvinvointiohjelma on viisiviikkoinen, vapaasti käytettävissä oleva verkko-ohjelma, ja se tarjoaa viimeaikaiseen tutkimustietoon perustuvan välineen tukea nuorten hyvinvointia ja ehkäistä mielenterveyden pulmia.

Nuorten Kompassi -ohjelmankeskeisenä ajatuksena on, että hyvinvointi on taito, jota voidaan harjoitella. Ohjelmassa tarkastellaan omien ajattelu- ja käyttäytymismallien toimivuutta. Tavoitteena on lisätä hyvinvoinnin taitoja, erityisesti taitoja toimia tietoisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa. Nämä taidot auttavat kohtaamaan haasteita, joita elämässä vääjäämättä tulee eteen.

Nuorten Kompassi -ohjelma on alun perin laadittu yläkoululaisille, mutta ohjelma soveltuu myös toisen asteen opintojen alkuvaiheessa oleville nuorille. Nuoret voivat käyttää ohjelmaa myös itsenäisesti. Parhaat tulokset kuitenkin saadaan, kun ohjelmaa käytetään tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti jonkun aikuisen vetämänä. Kompassia voi hyödyntää monin eri tavoin. Aikuisten olisikin hyvä pohtia millainen olisi omaan ympäristöön sopiva käyttömalli.

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkokoulutuksena ja se pitää sisällään yhden kokonaisen webinaari-koulutuspäivän (6x45min), kolme webinaari-iltapäivää (2x45min) sekä Nuorten kompassi hyvinvointiohjelman toteuttamisen omassa työssä.

AIKATAULU
ti 31.10.2023 klo 9–11.30 luento
ke 1.11.2023 klo 13–15.30 luento
Pienryhmätapaamiset tiistai-iltapäivisin 14.11., 28.11. ja 12.12.2023 klo 14–15.30

Sitouduthan koulutukseen osallistumalla kaikkiin tapaamisaikoihin. Webinaareja ei tallenneta.

KOULUTTAJA
Anne Puolakanaho, PsT, tutkija, kouluttaja, KEHKA-erikoispsykologi, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 26 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän