OPH: Digihöystetty matematiikka: Matemaattisten ja opetustaitojen täydennyskoulutus (5.–9. lk) (4 op), 8.2., 10.2., 15.3., 17.3., 19.4. ja 21.4.2021 webinaari

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

 

 

Kuvaus

Webinaarikoulutus
Koulutus järjestetään verkossa kuutena iltapäivänä klo 14.00-16.30 (sisältää lyhyen tauon).

Huom!
Koulutuspäivät toteutetaan webinaareina Zoom-ympäristössä. Webinaareista ei tehdä tallennetta, vaan päivä rakentuu ohjeistettujen tehtävien ja pienryhmäkeskustelujen ympärille. Otathan tämän huomioon ilmoittautuessasi koulutukseen.

KOHDERYHMÄ
5.–6. -luokkien luokanopettajat ja 5.–9. -luokkien erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Monimuotokoulutuksessa vahvistetaan opettajien käsitystä matematiikan perustaidoista ja niiden opettamisesta, sekä matematiikkaan liittyvistä motivaatio- ja tunnetekijöistä. Koulutus koostuu kuudesta webinaari-iltapäivästä sekä verkko-oppimisympäristössä toteutettavasta etätehtävästä. Webinaareissa tehdään osioita myös osallistujien omilla tietokoneella. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opettajilla on vahvempi käsitys matematiikan perustaitojen oppimisesta sekä paremmat valmiudet keskeisten taitojen opettamiseen erityisesti oppilaiden kanssa, joilla on pulmia matematiikan oppimisessaan.

KOULUTTAJAT
Riikka Sorvo, KM, erityisluokanopettaja, tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopisto
Marika Peltonen, FM, Opetusteknologian asiantuntija, tiiminvetäjä, Gradia

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.