OPH: Digihöystetty matematiikka: Matemaattisten ja opetustaitojen täydennyskoulutus (5.–9. lk) (4 op), 11.9., 2.10. ja 13.11.2020 Lahti (SIIRTYY KEVÄÄLLE 2021)

KOULUTUS SIIRTYY KORONATILANTEEN VUOKSI KEVÄÄLLE 2021, TARKEMMAT PÄIVÄMÄÄRÄT ILMOITETAAN MYÖHEMMIN

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

 

 

 

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Lahti, koulutuspaikka tarkentuu myöhemmin.

KOHDERYHMÄ
5.–6. -luokkien luokanopettajat ja 5.–9. -luokkien erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Monimuotokoulutuksessa vahvistetaan opettajien käsitystä matematiikan perustaidoista ja niiden opettamisesta, sekä matematiikkaan liittyvistä motivaatio- ja tunnetekijöistä. Koulutus koostuu kolmesta lähipäivästä sekä verkko-oppimisympäristössä toteutettavasta etätehtävästä. Kaikkina lähipäivinä tehdään osioita myös tietokoneella. Tavoitteena on, että kurssin jälkeen opettajilla on vahvempi käsitys matematiikan perustaitojen oppimisesta, sekä paremmat valmiudet keskeisten taitojen opettamiseen erityisesti oppilaiden kanssa, joilla on pulmia matematiikan oppimisessaan.

Koulutuksen osallistujilla tulisi olla oma tietokone (jossa erillinen hiiri sekä mahdollisuus liittyä Wifi-verkkoon) mukana.

KOULUTTAJAT
Riikka Sorvo, KM, erityisluokanopettaja, tohtoriopiskelija, Jyväskylän yliopisto
Marika Peltonen, FM, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 22 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.