OPH: Erityistä tukea yleisopetuksen luokassa – keinoina yhteisopettajuus ja joustava opetusryhmäjako (3 op) 28.11.2022 ja 6.2.2023 Kouvola

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Kouvola, tarkemmat tiedot lähetetään ilmoittautuneille n. kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

KOHDERYHMÄT
Perusopetuksen opettajat (ala- ja yläkoulu), mielellään vähintään 3 opettajaa / koulu.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään yhteisopettajuuteen ja joustaviin ryhmittelyihin sekä opetuksen eriyttämisen lähtökohtiin. Lisäksi koulutuksessa esitellään esimerkkejä siitä, miten yhteisopettajuus, joustava opetusryhmäjako sekä opetusresurssien uudelleenjärjestely auttavat yleisen, tehostetun ja erityisen tuen järjestämistä yleisopetuksen luokassa. Tavoitteena on myös koulutuksen aikana käytännössä harjoitella ja kehittää opettajien välistä yhteistyötä ns. Lesson Study -toiminnan avulla.

Koulutus koostuu ennakkotehtävästä, kahdesta koulutuspäivästä sekä koulutuspäivien välissä toteutettavasta välitehtävästä, joka pohjautuu Lesson Study -malliin. Ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen kullekin osallistuvalle koululle perustetaan yksi tai useampi 3–6 opettajan muodostama Lesson Study -tiimi. Koulutuspäivien välissä tiimi toteuttaa koulunsa oppilaille 1–3 ns. tutkimustuntia haluamastaan aiheesta. Tutkimustuntien kautta tiimi harjoittelee yhteistä opetuksen suunnittelua, toteutusta, eriyttämistä havainnointia ja reflektointia.

KOULUTTAJAT
Olli-Pekka Malinen, KT, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
Juha Kontinen, KM, erityisopettaja, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto

KOULUTUSPÄIVIEN ALUSTAVA AIKATAULU
Luennot alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista sekä sijaiskuluista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä, mielellään useampi opettaja samasta koulutusta.  Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen voi ilmoittautua alla olevalla lomakkeella.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Valitse maakunta pudotusvalikosta
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän