OPH: Hahmottamisen haasteet – Tunnistamisesta tukeen esi- ja alkuopetuksessa (3 op), 28.9., 6.10. ja 23.11.2021 Lahti

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Varhaiskasvatuksen ja esi- ja alkuopetuksen opettajat sekä (varhais)erityisopettajat. Myös lastenhoitajat ja koulunkäyntiavustajat voivat osallistua koulutukseen työparina esi- tai alkuopettajan kanssa.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Oletko huomannut lapsella pulmia esimerkiksi pukemisessa tai palapelien tekemisessä? Ovatko tilat ja suunat hukassa? Voisiko kyseessä olla hahmottamisen vaikeus?

Eriasteiset visuo-spatiaaliset hahmotusvaikeudet esiintyvät noin 3–6 % ikäluokasta. Tämä tarkoittaa lähes yhtä lasta jokaisessa luokassa. Tule kuulemaan miten hahmottamisen vaikeudet ilmenevät, kuinka niitä voidaan tunnistaa sekä löytämään ratkaisuja, kuinka niitä voidaan tukea esi- ja alkuopetuksessa.

– Hahmottamisen vaikeuksien ilmeneminen ja tunnistaminen.
– Lapsen/oppilaan tukeminen esi- ja alkuopetuksessa sekä monialaisen yhteistyön ja perheen merkitys tuen suunnittelun prosessissa.

Koulutukseen sisältyy välitehtävä.

KOULUTTAJA
Marja Lounaskorpi, Ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Onerva
Justiina Salmela, KM, ohjaava opettaja, Oppimis-ja ohjauskeskus Valteri
Suvi Ylönen, YTM, KM, varhaiskasvatuksen (erityis)opettaja

KOULUTUSPÄIVIEN AIKATAULU
28.9.2021 webinaaripäivä, 6.10. ja 23.11.2021 Lahdessa (Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Aleksanterinkatu 14, Lahti).
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.

Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.