OPH: Hahmotusvaikeudet digitaalisissa ympäristöissä (1 op) 20.9. ja 7.11. webinaari

Ilmoittaudu koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOHDERYHMÄT
Yläkoulussa ja toisella asteella työskentelevä opetustoimen henkilöstö. Osallistujien olisi hyvä olla perehtynyt hahmottamisen vaikeuksiin yleisellä tasolla jo aikaisemmin.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT JA TEHTÄVÄT:
Erilaiset digitaaliset ympäristöt ovat opiskelussa arkipäivää ja asettavat haasteita henkilöille, joille hahmottaminen on vaikeaa. Koulutuksen keskiössä ovat hahmotusvaikeuksien merkitys digitaalisissa ympäristöissä, saavutettavuuden huomiointiin digitaalisten sisältöjen suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa sekä konkreettiset keinot tukea digitaalista saavutettavuutta erilaisissa oppimistilanteissa. Koulutukseen sisältyy kaksi webinaari-iltapäivää ja oppimistehtävä.

ALUSTAVA AIKATAULU
Webinaaripäivät alkavat klo 12.30 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTTAJAT
Mika Haapoja, insinööri (AMK), KK, hankesuunnittelija, Niilo Mäki Instituutti
Suvi Ylönen, KM, YTM, Niilo Mäki Instituutti
Riikka Marttinen, toimintaterapeutti, erityisasiantuntija, Erilaisten oppijoiden liitto/Apuvälinekeskus
Antti Kahra, sosionomi (yamk), kirkon nuorisotyönohjaaja, Pelitaito-kouluttaja
Johanna Wickstrand, agronomi

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Sijais-, matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole mahdollista osallistua koulutukseen. Hyvinvointialueiden alaisuudessa työskentelevä henkilöstö ei siis valitettavasti voi osallistua Opetushallituksen rahoittamiin koulutuksiin.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutukseen otetaan 18 osallistujaa. Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Huom. Vain ammatillisessa koulutuksessa työskenteleville.
Jos valitsit "Muu ala", tarkenna tähän