OPH: Hyvän työrauhan rakennusaineita – opettajan luokanhallinnan taitojen kehittäminen koulun arjessa (1 op) verkkokoulutus 1.9.2020 – 31.12.2021 (Koulutus täynnä)

Koulutukseen ei voi enää ilmoittautua.

Kuvaus

Koulutuksen osallistujamäärä on täyttynyt eikä siihen voi enää ilmoittautua.
Koulutus ilmoittautuneiden katsottavissa 31.12.2021 saakka.

KOHDERYHMÄT
Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

 

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

Koulutukseen sisältyvät luentotallenteet (noin 6 x 45 min) voi katsoa koulutuksen verkkoympäristössä 1.9.2020 – 31.12.2021 välisenä aikana.

KOULUTTAJA
Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

 

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen verkkokoulutukseen tapahtuu alla olevalla lomakkeella.
Lomakkeen täytettyäsi saat sähköpostiisi automaattisen vahvistusviestin, josta löytyy ohjeet koulutuksen verkkoympäristöön kirjautumiseen.
Koulutukseen otetaan 60 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.