OPH: HYVÄN TYÖRAUHAN RAKENNUSAINEITA – OPETTAJAN LUOKANHALLINNAN TAITOJEN KEHITTÄMINEN KOULUN ARJESSA (1 op), Verkkoluentotallenne katsottavissa 6.5.2019-18.12.2020 (KOULUTUS ON TÄYNNÄ)

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

 

Kuvaus

Koulutus on katsottavissa verkkoluentotallenteena 6.5.2019-18.12.2020. Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt. Olemme saaneet rahoituksen Opetushallitukselta tämän koulutuksen toteuttamiseen uudelleen ja päivitetty versio koulutuksesta tullaan toteuttamaan 2020-2021. Ilmoittautuminen uuteen koulutusryhmään avataan myöhemmin.

KOHDERYHMÄT
Ala- ja yläkoulujen opettajat, erityisopettajat

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa perehdytään tutkimukseen perustuviin keinoihin tukea haasteellisesti käyttäytyvää ryhmää opetus- ja oppimistilanteissa. Painopiste on keinoissa, joilla voidaan tukea koko ryhmää (yksittäisen oppilaan sijaan) käyttäytymään oppimista edistävällä tavalla. Koulutuksessa käydään läpi keinoja, jotka auttavat opettajia yhdessä rakentamaan ohjauskäytänteitä, joiden avulla voidaan tukea oppilaiden käyttäytymisen säätelyn taitojen kehittymistä ja hyvän työrauhan rakentumista kouluympäristössä. Koulutus antaa eväitä käyttäytymisen ohjaamisen suunnitteluun ja toteutukseen oppimisen ja koulunkäynnin yleisen tuen alueella.

KOULUTTAJA
Tiina Kiiski, KM, erityisopettaja

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.