OPH: Hyvinvoiva koulu (2 op) 13.9. ja 4.11.2022 Seinäjoki

Voit ilmoittautua koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
Frami (B / Watt & Edison), Kampusranta 9, Seinäjoki

KOHDERYHMÄT
Koulun henkilöstö ja oppilashuolto

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Miten rakennetaan hyvinvoiva yhteisö johtamisen, oppilashuollon ja yksilön näkökulmasta? Koulutus tarjoaa sekä teoriaa että käytänteitä positiivisesta pedagogiikasta ja hyvinvointitaidoista. Koulutukseen sisältyy kaksi koulutuspäivää, sekä osallistujien ennakko- ja kehittämistehtävä. Ennakkotehtävä sisältää teemaan liittyvän artikkelin lukemisen ja arvioinnin. Kehittämistehtävässä osallistuja toteuttaa koulutuksen teemaan liittyvän käytännön kokeilun, jotka esitellään toisessa koulutuspäivässä. Koulutuspäivissä käytetään vaihtelevia menetelmiä kuten luentoa, valmennusta, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTTAJAT
Sari Granroth-Nalkki, KM, eo, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, luokanopettaja, erityisopettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Voit ilmoittautua koulutukseen alla olevalla lomakkeella. Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa  ja koulutuspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolmea viikkoa ennen koulutuksen alkua, mutta ilmoittautumisia otamme vastaan niin kauan kuin koulutusryhmässä on paikkoja jäljellä.

Puhelinnumeroa ei tallenneta asiakasrekisteriimme ja sitä käytetään vain yllättävistä tilanteista tiedottamiseen (esim. koulutuksen peruuntuminen äkillisesti).

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.