OPH: Hyvinvoiva oppilas vaativassa tuessa (3 op) 29.3., 28.4. ja 12.5.2022 webinaari (koulutus täynnä)

Voit ilmoittautua varasijalle koulutukseen tämän sivun alaosassa!

Kuvaus

KOULUTUSPAIKKA
webinaari

KOHDERYHMÄT
Erityisopettajat, rehtorit, oppilashuollon henkilöstö, sosiaalityöntekijät sekä kaikki vaativaa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa työskentelevät.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Vaativan erityisen tuen oppilaat ovat lapsia ja nuoria, joilla on havaittu vakavia psyykkisiä pulmia, moni- tai vaikeavammaisuutta, kehitysvammaisuutta tai autismin kirjoa. Koulutuksessa paneudutaan näiden oppilasryhmien oppimisen ja koulunkäynnin tukemiseen liittyviin kysymyksiin. Koulutus sisältää 3 koulutuspäivää (6 x 45 min./päivä) ja oppimistehtävän.

KOULUTTAJAT
Merja Koivisto, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, 29.3.2022
Satu Peitso, PsM, psykologi, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 28.4.2022
Heljä Happonen, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 12.5.2022
Päivi Norvapalo, KM, ohjaava opettaja, Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri 12.5.2022

ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutuspäivät alkavat klo 9.00 ja päättyvät klo 15.00.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka. Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Ilmoittautuminen koulutukseen tapauhtuu alla olevalla lomakkeella. Toivomme ilmoittautumista viimeistään kolme viikkoa ennen koulutusta, mutta otamme ilmoittautumisia vastaan myös tämän jälkeen.

Ilmoittautumalla sitoudut vaitioloon

Ilmoittautumalla koulutukseen sitoudut ehdottomaan vaitiolovelvollisuuteen, jos koulutuksen aikana käsitellään esimerkiksi koulutukseen osallistuvien tuomia tapausesimerkkejä tai muut osallistujat kertovat itsestään, omasta elämästään, työ- ja/tai opiskeluyhteisöistään.

Taustatiedot ja koulutusten tuotokset

Opetushallitus vaatii koulutuksen maksajana taustatiedot kaikista osallistujista. Tämän vuoksi keräämme teiltä nämä tiedot ja raportoimme ne Opetushallitukselle koosteina, joista osallistujat eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksen rahoittamissa koulutuksissa tuotetuista oppimistehtävistä voidaan julkaista yhteenvetoja, joista osallistujien tiedot/yksittäiset oppimistehtävät eivät ole yksilöitävissä. Opetushallituksella on käyttöoikeudet koulutushankkeen yhteydessä syntyviin aineistoihin.
Jos vastasit kohdan "muu", tarkenna tähän.

Ammatti

Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.
Jos vastasit "muu", tarkenna tähän.