OPH: ITSESÄÄTELYTAITOJEN KEHITYS, HAASTEET JA TUKEMINEN ALAKOULUSSA (2 op) verkkokoulutus 5.10.2020-11.12.2020 (KOULUTUS TÄYNNÄ)

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt.

Kuvaus

Koulutus on katsottavissa verkkoluentotallenteena 5.10.2020-11.12.2020.

KOHDERYHMÄT
Perusopetuksen henkilöstö

KOULUTTAJA
Sira Määttä, PsT, neuropsykologiaan erikoistuva psykologi, Niilo Mäki Instituutti
Lisätietoa kouluttajasta.

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Koulutuksessa käsitellään itsesäätelyn kehitystä ja kehityksen pulmia sekä keinoja säätelytaitojen kehityksen tukemiseen kouluiässä. Koulutus tarjoaa myös tietoa kehityksellisistä neuropsykologisista vaikeuksista (ADHD, Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset vaikeudet) ja niihin liittyvistä itsesäätelyn ja sosiaalisten taitojen pulmista. Lisäksi koulutuksessa pohditaan itsesäätelytaitojen vaikutusta lapsen minäkuvaan ja oppimiseen.
• Mitä itsesäätely on?
• Itsesäätelytaitojen kehitys ja siihen vaikuttavat tekijät
• Itsesäätelytaitojen vaikutus lapsen minäkuvaan ja oppimiseen
• Kehityksen pulmat
• Itsesäätelytaitojen kehityksen tukeminen yksilöllisesti ja ryhmässä
• Itsesäätelytaidot ja oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisy
Koulutus tähtää teoreettisen tiedon ja käytännön toimien yhdistämiseen ja sisältää verkkoluentotallenteen ja oppimistehtävän.

KOULUTUKSEN ALUSTAVA AIKATAULU
Koulutustallenteet ovat katsottavissa 5.10.2020-11.12.2020 välisenä aikana. Oppimistehtävän palautuspäivä on 11.12.2020.

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt. Seuraava verkkokoulutus toteutetaan vuonna 2021.