OPH: JÄSENTYNYTTÄ TUKEA LEVOTTOMILLE LAPSILLE – KONSULTAATIOMALLI PÄIVÄKOTEIHIN verkkokoulutustallenne 15.5.2019-30.11.2020 (KOULUTUS ON TÄYNNÄ)

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.

 

Kuvaus

Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen on päättynyt. Olemme saaneet rahoituksen Opetushallitukselta tämän koulutuksen toteuttamiseen uudelleen 2020-2021. Ilmoittautuminen uuteen koulutusryhmään avataan myöhemmin.

KOHDERYHMÄT 
Varhaiskasvatuksen ja erityisvarhaiskasvatuksen henkilöstö sekä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa toimivat psykologit

KOULUTUKSEN SISÄLLÖT
Tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen taitojen kehityksestä.
Katsaus tukitoimiin, jotka suunnattu tarkkaavuushäiriöihin.
Konsultaatiomalli tukitoimien suunnittelun apua.
Konsultaatiotapaamisten kulku ja sisällöt.
Tuen toteuttaminen päiväkodin arjessa.
Koulutus sisältää verkkoluentojen lisäksi itsenäisesti toteutettavan luentopäiväkirjan tai vaihtoehtoisena suoritustapana kaksi kysymystä/tehtävää luentojen pohjalta.

KOULUTTAJA 
Satu Peitso, PsM, psykologi

KOULUTUKSEN HINTA
Koulutus on varhaiskasvatuksessa/opetustoimessa työskenteleville maksutonta. Matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista vastaa osallistuja/osallistujan työpaikka.
Kohderyhminä Opetushallituksen rahoittamissa maksuttomissa koulutuksissa ovat: varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat. Muiden kohderyhmien ei ole valitettavasti mahdollista osallistua koulutukseen, poikkeuksena oppilashuoltotyöryhmien jäsenet.

ILMOITTAUTUMINEN
Koulutusryhmä on täynnä ja ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt.